Kort om arbetsmarknaden i Stockholms län, juli 2018

Månadsstatistik, juli 2018

(Inom parentes anges motsvarande siffror för juli 2017)

  • Sammanlagt 70 145 personer (71 216) varav 7 609 inom etablering (7 871). 5,9 procent var inskrivna som arbetslösa (6,1).*
  • 6,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (6,8).* Sammanlagt 7 137 personer (7 442) varav 1 319 inom etablering (1 387).
  • 45 441 personer var öppet arbetslösa (45 104).
  • 24 704 personer deltog i program med aktivitetsstöd (26 112) varav 3 868 inom etablering (1 856).
  • 5 180 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (5 133).
  • 4 765 personer fick arbete (4 377) varav 181 inom etablering (266).
  • 960 personer varslades om uppsägning (687).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för augusti publiceras 12 september kl. 06:00

 

För information: Jacob Grönlund, arbetsmarknadsanalytiker, 010- 488 17 98  

Presskontakt: Pressjouren, 010-486 10 00

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se