Månadsstatistiken för december

Inom parentes anges motsvarande siffror för november 2016.

  • 6,1 procent var inskrivna som arbetslösa (6,0).* Sammanlagt 70 280 personer (68 286) varav 8 275 inom etablering (6 152).
     
  • 6,7 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (7,1).* Sammanlagt 7 332 personer (7 660) varav 1 500 inom etablering (1 115).
  • 42 955 personer var öppet arbetslösa (40 268) varav 5 978 inom etablering (4 530).
  • 27 325 personer deltog i program med aktivitetsstöd (28 018) varav 2 297 inom etablering (1 622).
  • 5 265 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (4 841) varav 248 inom etablering (230).
  • 6 790 personer fick arbete (7 267) varav 281 inom etablering (216).
  • 534 personer varslades om uppsägning (2454).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för december publiceras den 11 januari kl. 8:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Presskontakt: Amina Grill, pressekreterare, 010-486 07 52

Följ oss på Twitter: @PressAf

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.

Prenumerera