Mindre ökning av arbetslösheten

Ännu fler inskrivna i etableringsuppdraget när många nyanlända får sina uppehållstillstånd. Det gör att antalet arbetslösa ökar något.

I slutet av september var cirka 70 900 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen i Stockholms län, vilket motsvarat 6,1 procent och är en ökning med 0,1 procentenheter sedan september 2016.

Medan arbetslösheten för de inrikes födda har fortsatt nedåt och ligger på 3,0 procent i slutet av september har den ökat till 14,5 procent för de utrikes födda.

– Många utrikes födda har svårigheter att ta sig in på en annars stark arbetsmarknad i Stockholm, säger Pia Ackmark, marknadschef Stockholm – Gotland. Vi har fortsatt stora grupper som skrivs in i etableringsuppdraget hos oss efter att ha fått uppehållstillstånd, och merparten av dessa är arbetslösa.

Samtidigt fortsätter antalet arbetslösa med långa tider utan arbete (12 månader eller mer) att stiga. Även här är förklaringen att en större del av de inskrivna arbetslösa numera finns inom etableringsuppdraget, som pågår i upp till två år och räknas in i statistiken över långtidsarbetslösa.

– Vi arbetar för att flera inom etableringsuppdraget ska studera. En kompetens och utbildning som behövs på den svenska arbetsmarknaden öppnar nya möjligheter att komma in på arbetsmarknaden, säger Pia Ackmark, marknadschef Stockholm – Gotland.

Kort om arbetsmarknaden för Stockholms län, september

Inom parentes anges motsvarande siffror för september 2016.

  • 6,1 procent var inskrivna som arbetslösa (6,0).* Sammanlagt 70 884 personer (69 198) varav 8 113 inom etablering (5 530).
  • 7,0 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (7,5).* Sammanlagt 7 723 personer (8 174) varav 1 458 inom etablering (948).
  • 44 648 personer var öppet arbetslösa (41 641) varav 6 129 inom etablering (4 098).
  • 26 236 personer deltog i program med aktivitetsstöd (27 557) varav 1 984 inom etablering (1 432).
  • 5 859 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (5 923) varav 227 inom etablering (296).
  • 7 395 personer fick arbete (7 981) varav 317 inom etablering (194).
  • 789 personer varslades om uppsägning (1282).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för oktober publiceras den 13 november kl. 8:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer: Pia Ackmark, marknadschef Stockholm - Gotland, 010-488 06 11    
För information: Jacob Grönlund, analytiker, 010-488 17 98
Presskontakt: Maria Hillborg, 010-488 44 58

 

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande jobb.
Ring oss på 0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling. 

www.arbetsformedlingen.se

 

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se