Oförändrad arbetslöshet men fler skrivs in

Oförändrad arbetslöshet och ökat antal inskrivna i etableringsuppdraget.

Arbetslösheten i Stockholms län låg i slutet av april på 6,0 procent, vilket är oförändrat jämfört med april 2016.

Efter årsskiftet har antalet inskrivna arbetslösa börjat öka något. En viktig förklaring är att personer födda utanför Europa skrivs in i etableringsuppdraget. Antalet inskrivna var 69 800 personer, vilket var 1 400 personer fler än april 2016. Av dessa var 35 500, eller 51 procent, födda utanför Europa.

Inrikes födda hade i slutet av april en arbetslöshet på 3,0 procent, en minskning med 0,2 procentenheter. Utrikes födda hade en arbetslöshet på 14,3 procent, vilket var en ökning med 0,2 procentenheter sedan april 2016.

7 700 inskrivna arbetslösa inom etableringsuppdraget

I april var cirka 9 700 inskrivna inom etableringsuppdraget vilket är en ökning med 4 000 personer på ett år. Av de inskrivna inom etableringsuppdraget var 7 700 inskrivna som arbetslösa. Detta var en ökning med 3 400 personer sedan april 2016.

6 900 inskrivna arbetslösa ungdomar

I slutet av april var 6 900 (6,3 procent) ungdomar inskrivna som arbetslösa i Stockholms län, en minskning med 600 personer (0,7 procentenheter) på ett år.

Kort om arbetsmarknaden för Stockholms län, april

Inom parentes anges motsvarande siffror för april 2016.

  •  6,0 procent var inskrivna som arbetslösa (6,0).* Sammanlagt 69 765 personer (68 392) varav 7 722 inom etablering (4 349). 
  •  6,3 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (7,0).* Sammanlagt 6 919 personer (7 568) varav 1 420 inom etablering (655).
  • 41 950 personer var öppet arbetslösa (39 933) varav 5 935 inom etablering (3      169).
  •  27 815 personer deltog i program med aktivitetsstöd (28 459) varav 1 787 inom etablering (1 180). 
  •  4 120 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (4 864) varav 142 inom etablering (214). 
  • 6  124 personer fick arbete (7 487) varav 204 inom etablering (175).
  •  556 personer varslades om uppsägning (933). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för maj publiceras den 15 juni kl. 8:00

Fakta om statistiken 

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

För mer information: Erik Hauer, analytiker,  010-486 01 85  
Presskontakt:  Maria Hillborg, 010-488 44 58

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande jobb.
Ring oss på 0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling. 

www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se