Stockholms ungdomar hittar jobb

Oförändrad arbetslöshet men ökat antal inskrivna i etableringsuppdraget gör att antalet inskrivna arbetslösa ökar. Arbetslöshet bland ungdomar minskar och är lägre än för ett år sedan.

Arbetslösheten i Stockholms län låg i slutet av juli på 6,1 procent, vilket är oförändrat jämfört med juli 2016.

Antalet inskrivna arbetslösa har efter en tids minskning börjat öka, framför allt beroende av att personer födda utanför Europa skrivs in i etableringsuppdraget.

7 400 inskrivna arbetslösa ungdomar

Arbetslösheten för ungdomar var i juli 6,8 procent, vilket var en minskning med 0,5 procentenheter sedan juli 2016.

– Arbetsmarknaden är fortsatt god i Stockholm och vi ser att många unga kommer i arbete vilket gör att det ser ljust ut för de som gått ut gymnasiet och står i begrepp att söka sitt första arbete. Det konstaterar Niclas Josephson, biträdande marknadschef för Stockholm Gotland på Arbetsförmedlingen.

För kvinnor mellan 18-24 år har arbetslösheten sjunkit till 5,4 procent, från 6 procent i juli 2016. Medan män i samma åldersgrupp har en arbetslöshetsnivå på 8,1 procent (8,4 i juli 2016).   

Etableringsuppdraget

I juli var 10 300 personer inskrivna i etableringsuppdraget vilket är 4100 fler än samma månad förra året. Av dessa var 7 900 inskrivna som arbetslösa vilket är en ökning med 3 100 personer på ett år.

Kort om arbetsmarknaden för Stockholms län, juli

Inom parentes anges motsvarande siffror för juli 2016.

 • 6,1 procent var inskrivna som arbetslösa (6,1).* Sammanlagt 71 216 personer (69 359) varav 7 871 inom etablering (4 756)
   
 • 6,8 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (7,2).* Sammanlagt 7 442 personer (7 831) varav 1 387 inom etablering (748).
   
 • 45 104 personer var öppet arbetslösa (42 466) varav 6 015 inom etablering (3 610).
   
 • 26 112 personer deltog i program med aktivitetsstöd (26 893) varav 1 856 inom etablering (1 146).
   
 • 5 133 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (4 893) varav 213 inom etablering (307).
   
 • 4 377 personer fick arbete (4 729) varav 266 inom etablering (141).
   
 • 687 personer varslades om uppsägning (557).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för augusti publiceras den 11 september kl. 8:00

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer:
Niclas Josephson, biträdande marknadschef Stockholm Gotland, 010-486 52 83
Presskontakt: Maria Hillborg, 010-488 44 58

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande jobb.
Ring oss på 0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling. 

www.arbetsformedlingen.se

Taggar: