Arbetsförmedlingens månadsstatistik, Uppsala län, april 2018

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för april månad/Uppsala län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. (Inom parentes anges motsvarande siffror för april föregående år.)

  •  5,5 procent var inskrivna som arbetslösa (5,7).* Sammanlagt 9 932 personer (10 017) varav 1 794 inom etablering (1 917). 
  •  7,3 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (7,9).* Sammanlagt 1 514 personer (1 582) varav 295 inom etablering (384).
  • 5 765 personer var öppet arbetslösa (5 921).
  •  4 167 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 096) varav 622 inom etablering (419). 
  •  730 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (599). 
  • 1 123 personer fick arbete (972) varav 85 inom etablering (30).
  •  39 personer varslades om uppsägning (5). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för maj månad publiceras den 14 juni kl. 8:00

Länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet:

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Manadsstatistik.html 

Bifogat finns ett fördjupat faktaunderlag. Det finns även en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren.

För mer information:

Louise Strandendahl: arbetsmarknadsanalytiker, 010-488 58 62

Presskontakt: Jonas Landahl 010-488 78 26 

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.