Arbetsförmedlingens månadsstatistik, Uppsala län, februari 2018

Report this content

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för februari månad/Uppsala län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser (inom parentes anges motsvarande siffror för februari föregående år).

  •  5,8 procent var inskrivna som arbetslösa (5,9).* Sammanlagt 10 477 personer (10 294) varav 1 843 inom etablering (1 843). 
  •  7,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,5).* Sammanlagt 1 558 personer (1 727) varav 294 inom etablering (391).
  • 6 305 personer var öppet arbetslösa (6 223).
  •  4 172 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 071) varav 511 inom etablering (400). 
  •  718 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (730). 
  • 933 personer fick arbete (930) varav 40 inom etablering (25).
  •  40 personer varslades om uppsägning (48). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet:

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Manadsstatistik.html 

Månadsstatistiken för mars månad publiceras den 11 april kl. 8:00

Bifogat finns ett fördjupat faktaunderlag. Det finns även en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren.

För mer information: kontakta

Louise Strandendahl, arbetsmarknadsanalytiker, 010-488 58 62

Presskontakt: Jonas Landahl 010-488 78 26 

Taggar: