Arbetsförmedlingens månadsstatistik, Uppsala län, maj 2018

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för maj månad/Uppsala län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. (Inom parentes anges motsvarande siffror för maj föregående år.)

  •  5,4 procent var inskrivna som arbetslösa (5,7).* Sammanlagt 9 701 personer (9 893) varav 1 751 inom etablering (1 965).
  •  7,1 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (7,6).* Sammanlagt 1 476 personer (1 536) varav 285 inom etablering (388).
  •  5 577 personer var öppet arbetslösa (5 809).
  •  4 124 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 084) varav 661 inom etablering (437).
  •  712 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (735).
  •  1 132 personer fick arbete (1 043) varav 56 inom etablering (27).
  •  66 personer varslades om uppsägning (24).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för juni månad publiceras den 11 juli kl. 8:00.

Länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet:

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Manadsstatistik.html 

Bifogat finns ett bildspel som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren.

..............................................................

För mer information:

Louise Strandendahl, arbetsmarknadsanalytiker: 010-488 58 62

Jonas Landahl, presskontakt: 010-488 78 26 

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.