Arbetsförmedlingens månadsstatistik, Uppsala län, mars 2018

Report this content

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för mars månad/Uppsala län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. (Inom parentes anges motsvarande siffror för mars föregående år.)

  • 03 Uppsala län 5,7 procent var inskrivna som arbetslösa (5,8).* Sammanlagt 10 213 personer (10 163) varav 1 834 inom etablering (1 897). 
  •  7,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,1).* Sammanlagt 1 548 personer (1 626) varav 310 inom etablering (383).
  • 6      054 personer var öppet arbetslösa (6 021).
  •  4 159 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 142) varav 554 inom etablering (446). 
  •  738 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (756). 
  • 1      112 personer fick arbete (1 096) varav 31 inom etablering (35).
  •  46 personer varslades om uppsägning (83). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet:

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Manadsstatistik.html 

Månadsstatistiken för april månad publiceras den 14 maj kl. 8:00

Bifogat finns ett fördjupat faktaunderlag. Det finns även en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren.

För mer information: kontakta

Louise Strandendahl, arbetsmarknadsanalytiker, 010-488 58 62

Presskontakt: Jonas Landahl 010-488 78 26 

Taggar: