Fortsatt låg arbetslöshet i Uppsala

Uppsala är ett av länen med lägst andel inskrivna arbetslösa i landet med 5,6 procents arbetslöshet.

Antalet inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i 12 månader eller mer var i september 4 158 personer. Det är 24 personer färre än motsvarande månad för ett år sedan och den första minskningen på tre år.

Inom etableringsprogrammet, vilket pågår i upp till två år, nådde antalet personer med långa tider utan arbete sin topp i mars. Sedan dess har antalet personer minskat och närmar sig förra årets nivå. 1 082 (979) personer inom etableringen har varit utan arbete i minst tolv månader.

Kort om september 2018, Uppsala län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för september 2017)

  • 5,6 procent var inskrivna som arbetslösa (6,0).* Sammanlagt 10 114 personer (10 431) varav 1 641 inom etablering (1 980).

  • 8,0 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,6).* Sammanlagt 1 672 personer (1 755) varav 246 inom etablering (384).

  • 6 069 personer var öppet arbetslösa (6 528).
  • 4 045 personer deltog i program med aktivitetsstöd (3 903) varav 836 inom etablering (359).
  • 857 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (900).
  • 998 personer fick arbete (1 062) varav 35 inom etablering (49).
  • 46 personer varslades om uppsägning (55).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för oktober publiceras 13 november kl. 6:00

 

För information: Marcus Löwing, arbetsmarknadsanalytiker,  010-487 62 64
Presskontakt: Maria Hillborg, pressekreterare, 010-488 44 58

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande får jobb.
Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling.  

www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se