Fortsatt låg arbetslöshet i Uppsala län

I februari var 10 300 personer arbetslösa i länet vilket är knappt 750 fler än samma månad föregående år. Arbetslösheten är fortsatt lägst i riket med 5,9 procent. Samtidigt sker en ökning av långtidsarbetslösa och inskrivna arbetslösa inom etableringen.  

Uppsala län har alltjämt rikets lägsta arbetslöshet med 5,9 procent: 4450 kvinnor och 5850 män. Gävleborg har rikets högsta arbetslöshet med 11,4 procent. I riket är den relativa arbetslösheten 7,8 procent av den registerbaserade arbetskraften.

Fler personer i etableringsuppdraget

Antalet personer i etableringsuppdraget ökar. Detta är en utveckling som kommer bestå under större delen av 2017. I slutet av februari omfattade etableringsuppdraget cirka 2 100 personer, för ett år sedan var antalet 1 250. Av dessa var nästan nio av tio, cirka 1 850 personer, inskrivna som arbetslösa.

Ökade skillnader i arbetslöshet mellan olika grupper

Ungdomsarbetslösheten fortsätter minska och ligger på 8,5 procent vilket är 0,5 procent lägre jämfört med samma månad i fjol. Arbetslösheten fortsätter också minska bland inrikes födda och uppgick till knappt 4900 personer i slutet av månaden, vilket är 300 färre jämfört med samma månad förra året. Samtidigt uppgick antalet inskrivna arbetslösa, utomeuropeiskt födda, till cirka 4500, vilket är en ökning med cirka 1070 personer.

-Den här utvecklingen beror främst på att fler nya arbetssökande skriver in sig i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Allt fler av de inskrivna arbetslösa är nyanlända som är födda utanför Europa. En stark arbetsmarknad efterfrågar främst utbildad arbetskraft. Därför är det viktigt att motivera fler att studera, säger Jan-Eric Nyström, biträdande marknadschef för marknadsområde Norra Mälardalen.

  • För kommentarer: Jan-Eric Nyström, biträdande marknadschef, Norra Mälardalen, 010-486 79 14
  • För information: Jim Enström, utredare, 010-487 26 40
  • Presskontakt: Jonas Landahl, 010-488 78 26

Följ oss på Twitter: @PressAf

................................................................

Kort om arbetsmarknaden för Uppsala län, februari 2017

(Inom parentes anges motsvarande siffror för februari 2016)

  •  5,9 procent var inskrivna som arbetslösa (5,6).* Sammanlagt 10 294 personer (9 542) varav 1 843 inom etablering (1 049).
  •  8,5 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,0).* Sammanlagt personer 1727 (1768 ) varav 391 inom etablering ( 194) .
  •  6 223 personer var öppet arbetslösa (5 518) varav 1 443 inom etablering (778)
  •  4 071 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (5 518) varav 4 024 inom etablering (271).
  •  730 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (794) varav 54 inom etablering (37).
  •  930 personer fick arbete (1 072) varav 25 inom etablering (25).
  •  48 personer varslades om uppsägning (36).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Månadsstatistiken för mars publiceras den 10:e april kl. 8.00 

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar