Fortsatt låg arbetslöshet i Uppsala län

Arbetsmarknaden var under april fortsatt stark i Uppsala län, trots fler arbetslösa jämfört med samma månad föregående år. Med den lägsta arbetslösheten i riket, 5,7 procent, sker samtidigt en ökning av inskrivna arbetslösa inom etableringen.

I april var 10 000 personer arbetslösa i länet vilket är knappt 900 fler än samma månad föregående år. Från ett helårsperspektiv har Uppsala län länge prenumererat på lägst arbetslöshet i landet förutom några säsongsstarka sommarmånader då Gotland kan utmana. För Uppsala län innebar april åter rikets lägsta arbetslöshet med 5,7 procent: 4 400 kvinnor och 5 600 män. Gävleborg har rikets högsta arbetslöshet med 10,9 procent.

I riket är den relativa arbetslösheten 7,5 procent av den registerbaserade arbetskraften. Ungdomsarbetslösheten fortsätter minska i länet och uppgick i april till 7,9 procent vilket är 0,3 procent lägre jämfört med samma månad i fjol. 53,5 procent av länets arbetslösa har varit utan jobb i över ett år , vilket är en ökning med 650 personer jämfört med samma månad föregående år.

Fortsatt ökning av personer i etableringsuppdraget

Antalet personer i etableringsuppdraget ökar. Detta är en utveckling som kommer att fortsätta under större delen av 2017. I slutet av april omfattade etableringsuppdraget cirka 2 200 personer, för ett år sedan var antalet 1 260. Av dessa var nästan nio av tio, cirka 1 900 personer, inskrivna som arbetslösa.

Att få fäste på arbetsmarknaden

Länets arbetsmarknad uppvisar fortsatt tudelning. Arbetslösheten fortsätter minska bland inrikes födda och uppgick till knappt 4 500 personer i slutet av månaden, vilket är 300 färre jämfört med samma månad förra året. Samtidigt uppgick antalet inskrivna arbetslösa, utomeuropeiskt födda, till cirka 5 500, vilket är en ökning med cirka 1 200 personer.

I slutet av februari månad hade 2 600 personer ett arbete med stöd, vilket är 100 fler jämfört med året innan. Av dessa omfattades 2 223 av särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Trygghetsanställning och lönebidrag är de största insatserna för personer med funktionsnedsättning (omfattande 877 respektive 1 105 personer).

- Våra olika stöd underlättar för många att få fäste på arbetsmarknaden. Det kan till exempel vara en fysisk arbetsplatsanpassning eller kompensation till arbetsgivaren. Vi tar också initiativ till att förtäta samarbetet med marknadsområdets samtliga kommuner för att hitta lösningar för nyanlända, säger Jan-Eric Nyström, biträdande marknadschef för marknadsområde Norra Mälardalen.

 • För kommentarer: Jan-Eric Nyström, biträdande marknadschef, Norra Mälardalen, 010-486 79 14
 • För information: Jim Enström, utredare, 010-487 26 40
 • Presskontakt: Jonas Landahl, 010-488 78 26
 • Följ oss på Twitter: @PressAf

Kort om arbetsmarknaden för Uppsala län, april 2017

(Inom parentes anges motsvarande siffror för april 2016)

 •  5,7 procent var inskrivna som arbetslösa (5,3).* Sammanlagt 10 017 personer (10 017) varav 1 917 inom etablering (1 072).
 •  7,9 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,2).* Sammanlagt 1 582 personer (1 607 ) varav 384 inom etablering ( 209) .
 •  5 921 personer var öppet arbetslösa (5 206) varav 1 498 inom etablering (809)
 •  4 096 personer deltog i program med aktivitetsstöd (3 941) varav 419 inom etablering (263).
 •  599 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (668) varav 37 inom etablering (25).
 •  972 personer fick arbete (1 187) varav 20 inom etablering (18).
 •  5 personer varslades om uppsägning (90).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för maj publiceras den 13:e juni kl. 8.00 

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar