Fortsatt minskad ungdomsarbetslöshet i Uppland

Arbetslösheten fortsätter att gå ner framför allt bland ungdomar där nivån är den lägsta på tio år.

Den senaste statistiken från Arbetsförmedlingen visar på en fortsatt stark arbetsmarknad. I slutet av augusti var 10 159 personer i Uppsala län arbetslösa. Det är 223 färre än för ett år sedan. Under augusti fortsatte arbetslösheten bland ungdomar att minska, till 8,0 procent (18-24 år).

- Framför allt ser det positivt ut bland ungdomarna i länet där vi är nere på den lägsta arbetslöshetsnivån på tio år. Det säger Olle Ahlberg, analytiker på Arbetsförmedlingen. Den starka arbetsmarknaden med många arbetsgivare som upplever kompetensbrist har gynnat ungdomarna. Och även de som inte har avslutat gymnasiet. Det är annars vårt främsta råd till unga då en gymnasieutbildning öppnar många dörrar på arbetsmarknaden.

Kort om augusti 2018, Uppsala län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för augusti 2017)

  • 5,7 procent var inskrivna som arbetslösa (5,9).* Sammanlagt 10 159 personer (10 382) varav 1 678 inom etablering (1 968).

  • 8,0 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,4).* Sammanlagt 1 671 personer (1 698) varav 255 inom etablering (366).

  • 6 211 personer var öppet arbetslösa (6 611).
  • 3 948 personer deltog i program med aktivitetsstöd (3 771) varav 760 inom etablering (333).
  • 925 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (912).
  • 1 064 personer fick arbete (983) varav 62 inom etablering (44).
  • 45 personer varslades om uppsägning (74).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för september publiceras 12 oktober kl. 6:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer: Olle Ahlberg, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 45 63
Presskontakt: Maria Hillborg, pressekreterare, 010-488 44 58
Följ oss på Twitter: @Arbetsformed

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande får jobb.
Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling.  

www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se