Inga tecken på avmattning i december

Statistiken för december bekräftar bilden av ett mycket stark år på arbetsmarknaden i Uppsala län.

I slutet på december var 10 017 inskrivna som arbetslösa i Uppsala län. Det motsvarar 5,6 procent och är en minskning med cirka 500 personer på ett år. Uppsala och Västerbottens län hade lägst andel inskrivna.

- Trenden med en sjunkande arbetslöshet bland både inrikes och utrikes födda fortsätter, även om det är stora skillnader, säger Olle Ahlberg, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen. Vi ser i dagsläget inga tecken på minskat rekryteringsbehov i länet.

Bland inrikes födda sjönk arbetslöshetsnivån från 3,2 till 3,0 procent och för utrikes födda från 18,9 till 17,1 procent under 2018.

Den starka arbetsmarknaden visar sig också i antalet varsel som rapporterats in till Arbetsförmedlingen. Förra året varslades totalt 752 personer om uppsägning. Det är klart under genomsnittet för de senaste 20 åren som ligger på cirka 1 200 personer.

Samtidigt var flödet av nya lediga platser i Uppsala län till Arbetsförmedlingens platsbank mycket högt. Under 2018 var det i genomsnitt 3 100 nya platser per månad. Det är den högsta nivån på tio år.

Kort om december 2018, Uppsala län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för december 2017)

  • 5,6 procent var inskrivna som arbetslösa (6,0).* Sammanlagt 10 017 personer (10 489) varav 1 480 inom etablering (1 912).

  • 7,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (7,9).* Sammanlagt 1 500 personer (1 697) varav 225 inom etablering (352).

  • 5 708 personer var öppet arbetslösa (6 578).

  • 4 309 personer deltog i program med aktivitetsstöd (3 911) varav 901 inom etablering (312).

  • 684 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (731).

  • 685 personer fick arbete (764) varav 25 inom etablering (88).

  • 28 personer varslades om uppsägning (61).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för januari publiceras 12 februari kl. 6:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För information: Olle Ahlberg, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 45 63
Presskontakt: Maria Hillborg, pressekreterare, 010-488 44 58

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Citat

Trenden med en sjunkande arbetslöshet bland både inrikes och utrikes födda fortsätter, även om det är stora skillnader. Vi ser i dagsläget inga tecken på minskat rekryteringsbehov i länet.
Olle Ahlberg arbetsmarknadsanalytiker Arbetsförmedlingen