Kort om arbetsmarknaden i Uppsala län, juli 2018

Månadsstatistik, juli 2018

(Inom parentes anges motsvarande siffror för juli 2017)

  • 5,7 procent var inskrivna som arbetslösa (5,9).* Sammanlagt 10 165 personer (10 430) varav 1 728 inom etablering (1 990).
  • 7,8 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,3).* Sammanlagt 1 629 personer (1 669) varav 266 inom etablering (376).
  • 6 285 personer var öppet arbetslösa (6 585).
  • 3 880 personer deltog i program med aktivitetsstöd (3 845) varav 675 inom etablering (391).
  • 748 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (735).
  • 645 personer fick arbete (592) varav 23 inom etablering (33).
  • 131 personer varslades om uppsägning (50).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för augusti publiceras 12 september kl. 06:00


För information: Louise Strandendahl, 010-488 58 62

Presskontakt: Arbetsförmedlingens pressjour 010-486 10 00

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se