Månadsstatistiken för Uppsala län, januari 2018

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för föregående månad i korthet för Uppsala län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om januari, 2018, Uppsala län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för januari, 2018)

  •  5,9 procent var inskrivna som arbetslösa (5,9).* Sammanlagt 10 613 personer (10 313) varav 1 748 inom etablering (1 788). 
  •  7,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,6).* Sammanlagt 1 569 personer (1 746) varav 291 inom etablering (365).
  • 6 513 personer var öppet arbetslösa (6 390) varav 1 402 inom etablering (1 417).
  •  4 100 personer deltog i program med aktivitetsstöd (3 923) varav 346 inom etablering (371). 
  •  1 032 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (1 015) varav 0 inom etablering (54). 
  • 1 015  personer fick arbete (1 058) varav 36 inom etablering (23).
  •  49 personer varslades om uppsägning (86). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för februari månad publiceras 12 mars kl. 8:00

Bifogat finns ett fördjupande faktaunderlag, en karta med aktuell arbetslöshet i varje kommun i länet. Det finns även en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren och en länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet. 

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 
  • För information: Jim Enström, arbetsmarknadsanalytiker, 010-487 26 40
  • Presskontakt: Jonas Landahl, 010- 488 78 26

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se