Minskad arbetslöshet bland utrikes födda

Arbetslösheten minskar till 5,6 procent i slutet på januari i Uppsala län. Och nu sjunker även arbetslösheten bland utrikes födda markant. Det är dock fortsatt stora skillnader i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda.

- Arbetslösheten för utrikesfödda har sjunkit med 1,8 procentenheter till 16 procent det senaste året. Färre inskrivna i Etableringen och fortsatt gott utflöde av utrikesfödda är faktorer som bidrar till minskningen i arbetslöshet, säger Olle Ahlberg, arbetsmarknadsanalytiker, Arbetsförmedlingen.

Antalet inskrivna arbetslösa uppgick i slutet av januari till 10 155 personer (varav 4 746 kvinnor och 5 409 män), vilket är 458 färre personer än samma månad föregående år. Som andel var 5,6 procent inskrivna som arbetslösa, jämfört med 5,9 procent för ett år sedan.

Arbetslösheten fortsätter att minska bland inrikes födda där antalet inskrivna arbetslösa uppgick till 4 538 i slutet på månaden, vilket är 173 färre än samma månad förra året. Antalet inskrivna arbetslösa som är utrikes födda uppgick till 5 617, en minskning med 285 personer i jämförelse med januari 2018.

 

Kort om januari 2019, Uppsala län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för månad år)

  • 5,6 procent var inskrivna som arbetslösa (5,9).* Sammanlagt 10 155 personer (10 603).
  • 7,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (7,5).* Sammanlagt 1 505 personer (1 569).
  • 5 710 personer var öppet arbetslösa (6 513).
  • 4 445 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 100).
  • 1 141 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (1 032).
  • 1 041 personer fick arbete (1 015).
  • 97 personer varslades om uppsägning (49).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för februari publiceras 12 mars kl. 6:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För information: Olle Ahlberg, arbetsmarknadsanalytiker,  010-486 45 63

Presskontakt: Patrik Svensson, presschef,  010-487 01 42

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se