Rikets lägsta arbetslöshet i Uppsala län

Report this content

Även i mars var arbetsmarknaden stark i Uppsala län, trots fler arbetslösa jämfört med samma månad föregående år. Arbetslösheten är fortsatt lägst i riket med 5,8 procent och minskar bland ungdomar samtidigt som det sker en ökning av långtidsarbetslösa och inskrivna arbetslösa inom etableringen. 

I mars var 10 163 personer arbetslösa i länet vilket är knappt 775 fler än samma månad föregående år. Uppsala län har alltjämt rikets lägsta arbetslöshet med 5,8 procent: 4400 kvinnor och 5750 män. Gävleborg har rikets högsta arbetslöshet med 11,2 procent. I riket är den relativa arbetslösheten 7,7 procent av den registerbaserade arbetskraften. Ungdomsarbetslösheten fortsätter minska och ligger på 8,1 procent vilket är 0,5 procent lägre jämfört med samma månad i fjol.

Ökning av personer i etableringsuppdraget

Antalet personer i etableringsuppdraget ökar och det är en utveckling som kommer att fortsätta under större delen av 2017. I slutet av mars omfattade etableringsuppdraget cirka 2 200 personer, för ett år sedan var antalet 1 250. Av dessa var nästan nio av tio, cirka 1 900 personer, inskrivna som arbetslösa.

Tudelningen på arbetsmarknaden

Tudelningen på arbetsmarknaden fortsätter. Arbetslösheten fortsätter minska bland inrikes födda och uppgick till knappt 4750 personer i slutet av månaden, vilket är 350 färre jämfört med samma månad förra året. Samtidigt uppgick antalet inskrivna arbetslösa, utomeuropeiskt födda, till cirka 4600, vilket är en ökning med cirka 1 100 personer. Det totala antalet personer som varit inskrivna arbetslösa i över 12 månader har ökat med nästan 500 personer jämfört med samma månad i fjol.

De senaste veckorna har cirka 600 intervjuer genomförts med arbetsgivare i länet. Intervjuerna är ett sätt att ta reda på framtidsutsikterna och hur läget är på arbetsmarknaden inför den prognos som presenteras i mitten av juni.

- Våra arbetsgivarkontakter gör det lättare för oss att matcha arbetssökande mot arbetsgivarens rekryteringsbehov och stötta de arbetssökande som behöver hjälp att ta sig in på arbetsmarknaden. Till exempel ta till vara nyanländas erfarenheter och kunskaper på ett bra sätt, säger Jan-Eric Nyström, biträdande marknadschef för marknadsområde Norra Mälardalen.

 • För kommentarer: Jan-Eric Nyström, biträdande marknadsschef, Norra Mälardalen, 010-486 79 14
 • För information: Jim Enström, utredare, 010-487 26 40
 • Presskontakt: Jonas Landahl, 010-488 78 26
 • Följ oss på Twitter: @PressAf

Kort om arbetsmarknaden för Uppsala län, mars 2017

(Inom parentes anges motsvarande siffror för mars 2016)

 •  5,8 procent var inskrivna som arbetslösa (5,5).* Sammanlagt 10 163 personer (9 385) varav 1 897 inom etablering (1 051).
 •  8,1 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,6).* Sammanlagt 1 626 personer (1 696 ) varav 383 inom etablering ( 203) .
 •  6 021 personer var öppet arbetslösa (5 406) varav 1 451 inom etablering (799)
 •  4 142 personer deltog i program med aktivitetsstöd (3 979) varav 446 inom etablering (252).
 •  756 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (695) varav 57 inom etablering (28).
 •  1 096 personer fick arbete (1 073) varav 35 inom etablering (20).
 •  83 personer varslades om uppsägning (5).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för april publiceras den 10:e maj kl. 8.00 

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Taggar:

Dokument & länkar