Sjunkande arbetslöshet bland unga

Report this content

Arbetslösheten fortsätter nedåt på en stark arbetsmarknad. Framför allt gynnas ungdomarna.

I slutet av oktober var 9 971 personer inskrivna som arbetslösa i Uppsala län. Detta motsvarar en arbetslöshet på 5,6 procent, jämfört med 5,9 procent för ett år sedan. Motsvarande siffra för riket riket är 6,9 procent.

Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar (18-24 år) var 1 594 ungdomar. Detta motsvarar 7,6 procents arbetslöshet jämfört med 8,3 procent samma månad förra året.

- Ungdomsarbetslösheten i oktober har nu minskat i fem år i streck, säger Olle Ahlberg, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen. Uppsala är ett av de länen med lägst andel inskrivna arbetslösa i landet och vi har en bredd i jobben som gynnat de unga.

I oktober 2013 låg arbetslösheten för ungdomar i länet på 12,9 procent.

Kort om oktober 2018, Uppsala län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober 2017)

  • 5,6 procent var inskrivna som arbetslösa (5,9).* Sammanlagt 9 971 personer (10 409) varav 1 618 inom etablering (1 989).

  • 7,6 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,3).* Sammanlagt 1 594 personer (1 681) varav 240 inom etablering (380).

  • 5 766 personer var öppet arbetslösa (6 405).
  • 4 205 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 004) varav 906 inom etablering (424).
  • 889 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (848).
  • 988 personer fick arbete (1 009) varav 39 inom etablering (44).
  • 34 personer varslades om uppsägning (35).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för november publiceras 13 december kl. 6:00

För information: Olle Ahlberg, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 45 63
Presskontakt: Maria Hillborg, pressekreterare, 010-488 44 58

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande får jobb.
Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling.  

www.arbetsformedlingen.se

Taggar: