Stark arbetsmarknad gynnar utrikesfödda män

Arbetslösheten i Uppsala län har sjunkit sedan mars 2018, från 5,7 procent till 5,4 procent. Arbetslösheten för kvinnor är oförändrad på 5,2 procent medan den sjunkit från 6,1 procent till 5,7 för männen.

Framförallt är det utrikes födda män som gynnats av den starka arbetsmarknaden. För dena grupp har arbetslösheten sjunkit, från 18,2 till 15,9 procent sedan mars 2018.

Kort om mars 2019, Uppsala län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för månad år)

  • 5,4 procent var inskrivna som arbetslösa (5,7).* Sammanlagt 9 903 personer (10 213).
  • 6,7 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (7,4).* Sammanlagt 1 384 personer (1 548).
  • 5 393 personer var öppet arbetslösa (6 054).
  • 4 510 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 159).

  • 761 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (738).

  • 1 015 personer fick arbete (1 112).                    
  •  
  • 45 personer varslades om uppsägning (46).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för mars publiceras 15 april kl. 06:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För mer information: Jim Enström, arbetsmarknadsanalytiker, 010-487 26 40

Arbetsförmedlingens pressjour: 010 – 486 10 00

 

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se