Allt färre inrikes födda är arbetslösa, samtidigt ökar efterfrågan på arbetskraft

I förhållande till arbetskraften var omsättningen till arbete bland unga högre i länet än i hela landet i genomsnitt i augusti. Majoriteten av alla som fick jobb i augusti hade en gymnasieutbildning eller högre utbildning. Det visar att utbildning är en viktig nyckel till arbetsmarknaden.

I september var arbetslösheten i Värmlands län 7,6 procent. Det är en minskning på ett år från 8,2 procent och 670 personer färre är inskrivna som arbetslösa. Det innebär att antalet arbetslösa minskade med 6,5 procent jämfört med september 2016.

I september var arbetslösheten i Värmlands län 7,6 procent. Det är en minskning på ett år från 8,2 procent och 670 personer färre är inskrivna som arbetslösa. Det innebär att antalet arbetslösa minskade med 6,5 procent jämfört med september 2016.

– Det är den största minskningen av antalet arbetslösa sedan september 2015, säger arbetsmarknadsanalytiker Fredrik Mörtberg.

Bland inrikes födda var arbetslösheten 4,5 procent och 800 personer färre var arbetslösa jämfört med för ett år sedan. I sex av länets kommuner, Hammarö, Årjäng, Torsby, Sunne, Arvika och Eda, var arbetslösheten bland inrikes födda under 4 procent.

– Arbetslösheten bland inrikes födda är nere på en mycket låg nivå, samtidigt som många arbetsgivare vill anställa fler. Det är därför viktigt att ta tillvara den kompetens som finns bland utrikes födda och skapa förutsättningar för dem att komma ut på arbetsmarknaden, konstaterar Fredrik Mörtberg.

Stor efterfrågan på arbetskraft, men allt svårare att rekrytera

I september anmäldes 1 690 lediga jobb till Arbetsförmedlingen i länet. Utöver de nyanmälda lediga jobben fanns det även 1 382 lediga jobb som anmälts tidigare månader men som fortfarande var lediga vid månadens slut. Det är en ökning med 25 procent på ett år.

– Att det är en så stor ökning av kvarstående lediga jobb indikerar att arbetsgivarna får det allt svårare att rekrytera. Matchningen mellan utbud och efterfrågan av kompetenser går inte riktigt ihop. Förutom att ta tillvara den kompetens som finns, är utbildning av personer med låg utbildningsnivå en viktig faktor för att förbättra läget, säger arbetsförmedlingschef Lena Hertzberg.

Kort om arbetsmarknaden för Värmlands län, september 2017

Inom parentes anges motsvarande siffror för september 2016.

  • 7,6 procent var inskrivna som arbetslösa (8,2).* Sammanlagt 9 716 personer (10 389) varav 1 885 inom etablering (1 766).

  • 12,7 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (14,8).* Sammanlagt 1 800 personer (2 096) varav 343 inom etablering (290).

  • 5 255 personer var öppet arbetslösa (5 117) varav 853 inom etablering (997).

  • 4 461 personer deltog i program med aktivitetsstöd (5 772) varav 1 032 inom etablering (769).

  • 804 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (942) varav 41 inom etablering (135).

  • 1 286 personer fick arbete (1 332) varav 35 inom etablering (36).

  • 51 personer varslades om uppsägning (67).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för september publiceras 13 november klockan 8.

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer:
Lena Hertzberg, arbetsförmedlingschef Karlstad, Grums, Hammarö, 010-486 42 43

För information:
Fredrik Mörtberg, arbetsmarknadsanalytiker, 010-488 40 39

Presskontakt:
Mariette Roxström, press- och informationsansvarig, 010-486 90 45

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se