Arbetslösheten minskar i Värmland

I april var arbetslösheten (16-64 år) i Värmlands län 6,5 procent, vilket är en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med samma månad i fjol. Lägst arbetslöshet bland kommunerna i länet hade Hammarö med 3,7 procent och högst Filipstad med 11,2 procent. Snittet för riket var 6,7 procent.

Antalet inskrivna arbetslösa fortsätter att minska i Värmlands län och omsättningen till arbete är densamma som i april föregående år. På ett år har antalet öppet arbetslösa minskat med 8,2 procent. Jämfört med april i fjol har arbetslösheten minskat i 13 av landets 16 kommuner. Störst minskning återfanns i Storfors kommun (- 2,3 procentenheter), medan arbetslösheten ökade mest i Forshaga (+ 0,6 procentenheter).

– Vi har en fortsatt stark arbetsmarknad i Värmlands län och det ger resultat på arbetslösheten bland långtidsarbetslösa, ungdomar och utrikesfödda där arbetslösheten fortsätter att sjunka i samtliga dessa grupper, säger Rikki Bråth, analytiker på Arbetsförmedlingen.

För unga i Värmlands län, 18-24 år, fortsätter arbetslösheten att minska och mellan april 2018 och 2019 minskade antalet inskrivna arbetslösa med 14,5 procent till 1 209 personer eller 8,5 procent av den registerbaserade arbetskraften. Detta kan jämföras med ett år tidigare då antalet arbetslösa i åldern 18-24 år var 9,7 procent. I april låg riket på en ungdomsarbetslöshet på 7,8 procent, vilket var en minskning med 0,9 procentenheter.
 

Kort om april 2019, Värmlands län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för april 2018)

 • 6,5 procent var inskrivna som arbetslösa (7,2).* Sammanlagt 8 501 personer

(9 262).

 • 8,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,7).* Sammanlagt 1 209 personer (1 440).
 • 4 510 personer var öppet arbetslösa (4 809).
 • 3 991 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 453).

 • 559 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (592).

 • 1 297 personer fick arbete (1 510).
 • 142 personer varslades om uppsägning (88).

  *Andel av den registerbaserade arbetskraften.

  Månadsstatistiken för maj publiceras 13 juni kl. 6:00

  Fakta om statistiken

  Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

  Vid årsskiftet 2017-2018 övergick etableringsuppdraget till att bli etableringsprogrammet. Detta innebär att vissa administrativa rutiner förändrats, bland annat att de som avvaktar beslut om etableringsplan inte längre statistikförs som att ingå i etablering (etableringsprogrammet). Denna förändring bedöms minska antalet inskrivna inom etablering med drygt 2 000 personer på riksnivå.

  Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

  Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

  Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer: Rikki Bråth, analytiker, 010-488 79 43
Presskontakt: Hans G. Larsson, pressekreterare, 010-486 05 46
Följ oss på Twitter: @Arbetsformed

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa.
Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se