Fortsatt stor efterfrågan på arbetskraft, men samtidigt hög arbetslöshet i vissa kommuner

Efterfrågan på arbetskraft är stor, men jobbmöjligheterna varierar mellan kommunerna. Samtidigt är det också stor skillnad i arbetslöshet mellan länets kommuner. Statistiken visar att jobbmöjligheterna är goda för dem som har en gymnasieutbildning. Mest gångbar på länets arbetsmarknad är utbildning inom teknik och inom hälso- och sjukvård.

I april anmäldes drygt 2 200 lediga jobb till länets arbetsförmedlingar. Flest lediga jobb (drygt 900) fanns i Karlstad. Efter Karlstad anmäldes flest jobb i Hagfors och Arvika (drygt 200). Minst lediga jobb anmäldes i Storfors kommun (9) och i Munkfors kommun (13). I Karlstads kommun var de flesta jobben inom finansiell verksamhet och företagstjänster samt vård och omsorg. 85 procent av de lediga jobben i Hagfors kommun fanns inom vård och omsorg. I Arvika kommun anmäldes det flest lediga jobb inom vård och omsorg samt finansiell verksamhet och företagstjänster.

– Det är stor efterfrågan på arbetskraft och brist i många branscher. Samtidigt är det hög arbetslöshet i vissa kommuner, konstaterar arbetsmarknadsanalytiker Fredrik Mörtberg.

Filipstads kommun och Kristinehamns kommun hade högst arbetslöshet med 14,9 respektive 13,2 procent. Även kommunerna Säffle, Storfors och Munkfors hade hög arbetslöshet, över 11 procent, medan kommunerna Hammarö och Sunne hade lägst arbetslöshet med 3,9 respektive 6,3 procent.

– Med tanke på att det är hög arbetslöshet i flera kommuner är det positivt att jobbmöjligheterna är många, även om jobben kan finnas i en annan kommun än där man bor, säger arbetsförmedlingschef Lena Hertzberg.

Sex av tio som fick jobb hade gymnasieutbildning

Majoriteten, cirka 60 procent, av dem som fick jobb i april hade en gymnasieutbildning och en fjärdedel av dem hade utbildning inom teknik och teknisk industri. Många hade också en bred, generell utbildning eller utbildning inom företagsekonomi, handel och administration. Av alla med eftergymnasial utbildning som gick till arbete hade flest en utbildning inom teknik och teknisk industri. Det var även en stor andel som hade utbildning inom hälso- och sjukvård.

– Statistiken visar att det är viktigt att man skaffar sig som lägst en gymnasial utbildning för att ha ett bra utgångsläge på arbetsmarknaden. En utbildning inom teknik eller hälso- och sjukvård är i dagsläget väldigt gångbar på länets arbetsmarknad. Med rätt utbildning får man jobb, avslutar Lena Hertzberg.

Kort om arbetsmarknaden för Värmlands län, april 2017

Inom parentes anges motsvarande siffror för april 2016.

  • 8,1 procent var inskrivna som arbetslösa (8,5).* Sammanlagt 10 417 personer (10 835) varav 2 072 inom etablering (1 575).

  • 12,9 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (15,7).* Sammanlagt 1 831 personer (2 245) varav 387 inom etablering (237).

  • 5 097 personer var öppet arbetslösa (5 008) varav 1 064 inom etablering (823).

  • 5 320 personer deltog i program med aktivitetsstöd (5 827) varav 1 008 inom etablering (752).

  • 514 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (622) varav 37 inom etablering (56).

  • 1 484 personer fick arbete (1 733) varav 46 inom etablering (38).

  • 9 personer varslades om uppsägning (223).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för maj publiceras 15 juni klockan 8.

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer:
Lena Hertzberg, arbetsförmedlingschef Karlstad, Grums, Hammarö, 010-486 42 43

För information:
Fredrik Mörtberg, arbetsmarknadsanalytiker, 010-488 40 39

Presskontakt:
Mariette Roxström, press- och informationsansvarig, 010-486 90 45

Följ oss på Twitter: @PressAf

 

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande får jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se