I dag publiceras månadsstatistiken för länet i december

Här är en kort sammanfattning av arbetsmarknaden i Värmlands län, december 2017.

Inom parentes anges motsvarande siffror för december 2016.

  • 7,9 procent var inskrivna som arbetslösa (8,8).* Sammanlagt 10 065 personer (11 264) varav 1 829 inom etablering (2 034).
  • 12,3procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (15,2).* Sammanlagt 1 732personer (2 176) varav 327inom etablering (385).
  • 5 706 personer var öppet arbetslösa (5 457) varav 909 inom etablering (1 103).
  • 4 359 personer deltog i program med aktivitetsstöd (5 807) varav 920 inom etablering (931).
  • 779 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (865) varav 45 inom etablering (88).
  • 976 personer fick arbete (985) varav 39 inom etablering (16).
  • 28 personer varslades om uppsägning (64).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för januari publiceras 12 februari klockan 8.

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser.

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För mer information:
Lena Hertzberg, arbetsförmedlingschef Karlstad, Grums, Hammarö, 010-486 42 43
Fredrik Mörtberg, arbetsmarknadsanalytiker, 010-488 40 39

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar