I dag publiceras månadsstatistiken för länet i november

Här hittar du en kort sammanfattning av uppgifter om vad som händer på arbetsmarknaden i länet.

Kort om arbetsmarknaden för Värmlands län, november 2017

Inom parentes anges motsvarande siffror för november 2016.

  • 7,7 procent var inskrivna som arbetslösa (8,6) Sammanlagt 9 886 personer (10 919) varav 1 834 inom etablering (1 960).
  • 12,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (15,1).* Sammanlagt 1 758 personer (2 160) varav 331 inom etablering (358).5 287 personer var öppet arbetslösa (5 123) varav 840 inom etablering (1 016).
  • 4 599 personer deltog i program med aktivitetsstöd (5 796) varav 994 inom etablering (944).
  • 747 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (1 026) varav 35 inom etablering (140)
  • 1 144 personer fick arbete (1 206) varav 49 inom etablering (29)
  • 263 personer varslades om uppsägning (19)

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för december publiceras 11 januari klockan 8.

För mer information:
Lena Hertzberg, arbetsförmedlingschef Karlstad, Grums, Hammarö, 010-486 42 43
Fredrik Mörtberg, arbetsmarknadsanalytiker, 010-488 40 39

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.