Månadsstatistiken för Värmlands län för februari 2018

Report this content

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för föregående månad i korthet för Värmlands län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om februari 2018, Värmlands län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för februari 2017.)

  • 7,7 procent var inskrivna som arbetslösa (8,8).* Sammanlagt 9 960 personer (11 345) varav 1 707 inom etablering (2 173).

  • 11,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (14,7).* Sammanlagt 1 657 personer (2 131) varav 302 inom etablering (400).

  • 5 430 personer var öppet arbetslösa (5 408).
  • 4 530 personer deltog i program med aktivitetsstöd (5 937) varav 1 035 inom etablering (1 131).

  • 604 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (762).

  • 1 120 personer fick arbete (1 183) varav 37 inom etablering (32).
  • 77 personer varslades om uppsägning (127).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet:

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Manadsstatistik.html

Månadsstatistiken för mars publiceras 11 april klockan 8.

Bifogat finns ett fördjupande faktaunderlag. Det finns även en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren.

För mer information; kontakta Jan Sundqvist, arbetsmarknadsanalytiker, telefon 010-486 48 42

Presskontakt: Mariette Roxström, kommunikatör, telefon 010-486 90 45

Taggar: