Privat tjänstesektor och offentlig sektor hetaste yrkena i Värmland

Jobben i Värmland blir fler under 2019 och jobbmöjligheterna är goda inom många yrken. De nya jobben kommer att finnas hos både privata och offentliga arbetsgivare. Flest nya jobb och hetaste arbetsmarknaden finns inom finansiell verksamhet och företagstjänster samt vård och omsorg samt skola.

I dag publicerar Arbetsförmedlingen den länsvis nedbrutna rapporten Jobbmöjligheter, med färsk information om yrken med bäst chans till jobb, se www2.arbetsformedlingen.se/om-oss/press

Arbetsmarknaden i Värmland fortsätter att vara god under 2019. Arbetsgivarna planerar att anställa fler under året. De nya jobben kommer främst finnas inom den privata tjänstesektorn, exempelvis inom finansiell verksamhet och företagstjänster. Även inom den offentliga sektorn behöver arbetsgivarna anställa fler, främst inom vård och omsorg samt skola.

Det är inte bara till nya jobb som arbetsgivarna behöver anställa. Under 2019 behövs även många som kan ersätta personer som går i pension. Till det kommer de anställningar som sker för att ersätta personer som slutar av andra anledningar, till exempel för att börja studera.

I bilagan finns alla detaljer om yrken och arbetsmarknaden i Värmland.

– Jobbmöjligheterna i Värmland är goda inom många yrken under 2019. Även om vissa yrken inte ställer krav på någon formell utbildning är kraven ofta att man har slutfört gymnasiet. För den som vill satsa på en gymnasieutbildning som leder till jobb rekommenderas exempelvis vård och omsorg men också andra yrkesprogram. Det viktigaste är dock att slutföra en utbildning på gymnasiet, oavsett inriktning, säger Fredrik Mörtberg, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen i Värmland.

Goda jobbmöjligheter i Värmland

Arbetsterapeuter

Buss- och spårvagnsförare

Byggnads- och ventilationsplåtslagare

Civilingenjörsyrken, olika inriktningar

Förskollärare

Grundskollärare

Grundutbildade sjuksköterskor

Gymnasielärare

Hovmästare och servitörer

Industrielektriker

Ingenjörer och tekniker, olika inriktningar

Kockar och kallskänkor

Lastbilsförare

Läkare

Lärare i yrkesämnen

Medicinska sekreterare/Vårdadministratörer

Mjukvaru- och systemutvecklare

Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer

Målare

Processövervakare inom metallproduktion

Psykologer

Specialistsjuksköterskor inom allmän hälso- och sjukvård

Tandläkare

Undersköterskor, hemtjänst och äldreboende

VVS-montörer

Mindre goda jobbmöjligheter i Värmland

Banktjänstemän

Bensinstationspersonal

Brevbärare och postterminalarbetare

Butikssäljare, dagligvaror

Butikssäljare, fackhandel

Ekonomiassistenter

Grovarbetare inom bygg och anläggning

Handpaketerare

Inköps- och orderassistenter

Kafé- och konditoribiträden

Kassapersonal

Kontorsassistenter och sekreterare

Kontorsreceptionister

Lager- och terminalpersonal

Löne- och personaladministratörer

Massörer och massageterapeuter

Reklamutdelare och tidningsdistributörer

Restaurang- och köksbiträden

Taxiförare

Telefonister

Truckförare

Vaktmästare

Vårdare och boendestödjare

Jobbsökartips från Arbetsförmedlingen:

(Materialet baseras på Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten 2018. Representanter för arbetsställen inom näringslivet, kommuner, landsting samt inom staten har tillfrågats. De privata företag som intervjuas är ett urval från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister. Listorna med yrken visar Arbetsförmedlingens bedömning av arbetsmarknadsläget för hösten 2019.)

För information: Fredrik Mörtberg, arbetsmarknadsanalytiker, 010–488 40 39
Presskontakt: Mattias Bengtsson Byström, pressekreterare, 010–486 60 02

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa.
Ring oss på 0771–60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Citat

Jobbmöjligheterna i Värmland är goda inom många yrken under 2019. Även om vissa yrken inte ställer krav på någon formell utbildning är kraven ofta att man har slutfört gymnasiet. För den som vill satsa på en gymnasieutbildning som leder till jobb rekommenderas exempelvis vård och omsorg men också andra yrkesprogram. Det viktigaste är dock att slutföra en utbildning på gymnasiet, oavsett inriktning.
Fredrik Mörtberg, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen i Värmland.