Ungdomsarbetslösheten minskar kraftigt

Report this content

Ungdomsarbetslösheten i länet har minskat från 16,6 procent till 13,8 procent på ett år. Det är bland inrikes födda ungdomar arbetslösheten minskar. Det innebär att de ungdomar som är födda utanför Sverige blir allt viktigare för att fylla arbetsmarknadens behov av arbetskraft.

I mars var ungdomsarbetslösheten i länet 13,8 procent och 1 986 personer var arbetslösa. Det är en minskning med över 17 procent jämfört med för ett år sedan, då ungdomsarbetslösheten var 16,6 procent och 2 410 personer var arbetslösa. Minskningen finns bland de inrikes födda ungdomarna, som är nästan 600 färre än för ett år sedan. Den största förbättringen av ungdomsarbetslösheten hade Eda där den minskade med 50 procent (36 personer) på ett år.

– Ungdomsarbetslösheten fortsätter att minska i god takt. Som grupp gynnas ungdomar tydligt av att konjunkturen är stark, säger arbetsmarknadsanalytiker Fredrik Mörtberg.

Den kraftigt minskande arbetslösheten bland inrikes födda ungdomar gör att de utrikes födda ungdomarna blir allt viktigare.

– Om arbetsgivarna ska få tag i ungdomar på arbetsmarknaden måste de ta till vara kompetensen bland utrikes födda. Det är dessutom ungdomarna som är framtidens arbetskraft, säger arbetsförmedlingschef Lena Hertzberg.

Fler utrikes födda får jobb

I jämförelse med mars 2016 var det 5 procent fler som fick ett arbete i mars i år. Ökningen bestod enbart av utrikes födda.

– Att fler utrikes födda får jobb beror bland annat på ett ökat arbetskraftsdeltagande samt en starkare konjunktur, förklarar arbetsmarknadsanalytiker Fredrik Mörtberg.

I mars var det 22 procent fler inskrivna arbetslösa som var utrikes födda än för ett år sedan.

Kort om arbetsmarknaden för Värmlands län, mars 2017 

Inom parentes anges motsvarande siffror för mars 2016

  •  8,5 procent var inskrivna som arbetslösa (8,9).* Sammanlagt 10 964 personer (11 379) varav 2 146 inom etablering (1 554). 
  •  13,8 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (16,6).* Sammanlagt 1 986 personer (2 410) varav 400 inom etablering (240).
  • 5 301 personer var öppet arbetslösa (5 467) varav 1 069 inom etablering (809). 
  • 5 663 personer deltog i program med aktivitetsstöd (5 912) varav 1 077 inom etablering (745). 
  • 657 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (688) varav 75 inom etablering (60). 
  • 1 459 personer fick arbete (1 396) varav 41 inom etablering (26). 
  • 242 personer varslades om uppsägning (150). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för mars publiceras 10 maj klockan 8.

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

Aktuell månadsstatistik

Statistik för län och kommuner

För kommentarer:
Lena Hertzberg, arbetsförmedlingschef Karlstad, Grums, Hammarö, 010-486 42 43

För information:
Fredrik Mörtberg, arbetsmarknadsanalytiker, 010-488 40 39

Presskontakt:
Mariette Roxström, press- och informationsansvarig, 010-486 90 45

Följ oss på Twitter: @PressAf

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande får jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Taggar: