Arbetsförmedlingens månadsstatistik, Västmanlands län, februari 2018

Report this content

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för februari månad/Västmanlands län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser (inom parentes anges motsvarande siffror för februari föregående år).

  •  8,9 procent var inskrivna som arbetslösa (9,5).* Sammanlagt 11 547 personer (12 140) varav 2 031 inom etablering (2 430). 
  •  12,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (14,5).* Sammanlagt 1 766 personer (2 096) varav 422 inom etablering (500).
  • 4 993 personer var öppet arbetslösa (5 900).
  •  6 554 personer deltog i program med aktivitetsstöd (6 240 varav 1 185 inom etablering (806). 
  •  592 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (667). 
  • 1 001 personer fick arbete (972) varav 50 inom etablering (47).
  •  16 personer varslades om uppsägning (118). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet:

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Manadsstatistik.html 

Månadsstatistiken för mars månad publiceras 2018-04-11 kl. 8:00 

Bifogat finns ett fördjupat faktaunderlag. Det finns även en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren.

För mer information: kontakta

Marcus Löwing, arbetsmarknadsanalytiker, 010-487 62 64

Presskontakt: Jonas Landahl, 010-488 78 26 

Taggar: