Arbetsförmedlingens månadsstatistik, Västmanlands län, maj 2018

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för maj månad/Västmanlands län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser (Inom parentes anges motsvarande siffror för maj föregående år.).

  • 8,2 procent var inskrivna som arbetslösa (9,0).* Sammanlagt 10 572 personer (11 455) varav 1 891 inom etablering (2 389).
  •  9,8 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12,1).* Sammanlagt 1 380 personer (1 714) varav 349 inom etablering (491).
  •  4 547 personer var öppet arbetslösa (5 358)
  •  6 025 personer deltog i program med aktivitetsstöd (6 117) varav 1 194 inom etablering (844).
  •  556 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (530).
  •  1 304 personer fick arbete (1 262) varav 51 inom etablering (67).
  •  0 personer varslades om uppsägning (152).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet:

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Manadsstatistik.html 

Månadsstatistiken för juni månad publiceras 2018-07-11 kl. 8:00

Bifogat finns ett bildspel som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren.

För mer information:

Marcus Löwing, arbetsmarknadsanalytiker: 010-487 62 64

Jonas Landahl, presskontakt:  010-488 78 26 

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera