Arbetslösheten minskar – men i långsammare takt

Arbetslösheten fortsätter att minska i Västmanlands län, men i avtagande takt. Det visar ny statistik för april.

10 900 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen i länet i slutet av april, en minskning med 125 personer på ett år. Det ger en arbetslöshetsnivå på 8,3 procent, jämfört med 8,5 procent samma månad förra året.

- Arbetsmarknaden i Västmanlands län är fortfarande god, men vi ser tecken på en avmattning.  Arbetslöshetsnivån ligger under förra årets nivå men antalet arbetslösa minskar inte i lika snabb takt som tidigare, säger arbetsmarknadsanalytiker Kerstin Eriksson.

Kort om april 2019, Västmanlands län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för månad år)

8,3 procent var inskrivna som arbetslösa (8,5).* Sammanlagt 10 897 personer (11 022).

10,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,9).* Sammanlagt 1 460 personer (1 554).

4 782 personer var öppet arbetslösa (4 699).

6 115 personer deltog i program med aktivitetsstöd (6 323).

607 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (599).

1 122 personer fick arbete (1 172).

88 personer varslades om uppsägning (36).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

 

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i april 2019.

Verksamhetsstatistiken för maj publiceras den 13 juni kl. 06:00.

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

 

 

För kommentarer: Kerstin Eriksson, arbetsmarknadsanalytiker, 010- 486 27 32

Presskontakt: Anna-Lena Immo, pressekreterare, 010-488 35 99

Följ oss på Twitter: @Arbetsformed

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se