Fortsatt stark arbetsmarknad med sjunkande arbetslöshet i Västmanland

Arbetslösheten fortsätter att minska i Västmanlands län. Mest har arbetslösheten minskat för gruppen utrikes födda (-2,1 procent) och ungdomar (-1,6 procent).

– Statistiken för januari visar på att det starka arbetsmarknadsläget håller i sig. Det är i linje med vår arbetsmarknadsprognos för 2019, säger Marcus Löwing, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Kort om arbetsmarknaden i Västmanlands län, januari 2019

(Inom parentes anges motsvarande siffror för Västmanland 2018)

  • 8,5 procent var inskrivna som arbetslösa (9,0).* Sammanlagt 11 202 personer (11 741).
  • 10,8 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12,4).* Sammanlagt 1 566 personer (1 807).
  • 4 966 personer var öppet arbetslösa (5 316).
  • 6 236 personer deltog i program med aktivitetsstöd (6 425).
  • 909 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (775).
  • 975 personer fick arbete (1 092).
  • 95 personer varslades om uppsägning (35).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet:

https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-och-publikationer/Statistik/Manadsstatistik.html

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

 

För information: Marcus Löwing, arbetsmarknadsanalytiker, 010–487 62 64
Presskontakt: Mattias Bengtsson Byström, pressekreterare, 010–486 60 02
Följ oss på Twitter: @Arbetsformed

 

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa.
Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se