Hetaste yrkena i Västmanland i år

Arbetsmarknaden i Västmanland län är stark och efterfrågan på arbetskraft är stor. Under 2019 väntas även jobben bli fler. Chanserna att få jobb är goda inom många yrken. Flest nya jobb och hetaste arbetsmarknaden finns inom vård och omsorg, pedagogiskt arbete, bygg och anläggning samt inom data, teknik och naturvetenskap. Också inom tillverkning, drift och underhåll kommer det att finnas många jobböppningar. Bäst är jobbmöjligheterna för den som har utbildning från gymnasiet eller högskolan.

I dag publicerar Arbetsförmedlingen den länsvis nedbrutna rapporten Jobbmöjligheter, med färsk information om yrken med bäst chans till jobb, se www2.arbetsformedlingen.se/om-oss/press

Det ser positivt ut på arbetsmarknaden i Västmanland och jobben väntas bli fler. Hela sju av tio yrken bedöms ha goda jobbmöjligheter i länet under 2019.

Många arbetsgivare har behov av att anställa men har samtidigt svårt att hitta personer med rätt utbildning eller tidigare erfarenhet. Rekryteringsbehoven är särskilt stora inom vård och omsorg, pedagogiskt arbete, bygg och anläggning samt inom data, teknik och naturvetenskap.

De flesta som anställs kommer att ersätta andra som går i pension, men det kommer även uppstå jobbmöjligheter på grund av de nya jobb som skapas.

Inom tillverkning, drift och underhåll kommer det också finnas många jobböppningar även om det totala antalet industrijobb inte väntas öka under 2019.

I bilagan finns alla detaljer om yrken och arbetsmarknaden i Västmanland.

– Efterfrågan på arbetskraft är stor i Västmanlands län. Hela sju av tio yrken har goda jobbmöjligheter i länet. Vi ser samtidigt att utbildning spelar en viktig roll för chanserna att hitta jobb. Har du en gymnasie- eller högskoleutbildning förbättras chanserna att etablera sig på arbetsmarknaden väsentligt, säger Marcus Löwing, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Ett urval av yrken med goda respektive mindre goda jobbmöjligheter i Västmanland 2019:

Yrken på högskolenivå där det råder brist på arbetskraft

 • Civil- och högskoleingenjörer
 • Systemanalytiker och it-arkitekter
 • Läkare
 • Sjuksköterskor
 • Lärare
 • Studie- och yrkesvägledare

Yrken inom övriga utbildningsnivåer där det råder brist på arbetskraft

 • Kockar
 • Undersköterskor
 • Tunnplåtslagare
 • Fordonsmekaniker
 • Målare
 • Lastbilsförare

Yrken där det råder överskott på arbetskraft

 • Kassapersonal
 • Vaktmästare
 • Butikssäljare inom dagligvaror
 • Banktjänstemän
 • Ekonomiassistenter
 • Kontorsreceptionister

Jobbsökartips från Arbetsförmedlingen:

(Materialet baseras på Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten 2018. Representanter för arbetsställen inom näringslivet, kommuner, landsting samt inom staten har tillfrågats. De privata företag som intervjuas är ett urval från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister. Listorna med yrken visar Arbetsförmedlingens bedömning av arbetsmarknadsläget för hösten 2019.)

För information: Marcus Löwing, arbetsmarknadsanalytiker,  010–487 62 64
Presskontakt: Mattias Bengtsson Byström, pressekreterare, 010–486 60 02

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa.
Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Citat

Efterfrågan på arbetskraft är stor i Västmanlands län. Hela sju av tio yrken har goda jobbmöjligheter i länet. Vi ser samtidigt att utbildning spelar en viktig roll för chanserna att hitta jobb. Har du en gymnasie- eller högskoleutbildning förbättras chanserna att etablera sig på arbetsmarknaden väsentligt.
Marcus Löwing, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.