Kort om arbetsmarknaden i Västmanlands län, juli 2018

Månadsstatistik, juli 2018

 

(Inom parentes anges motsvarande siffror för månad år)

  • 8,2 procent var inskrivna som arbetslösa (9,1).* Sammanlagt 10 494 personer (11 508) varav 1 778 inom etablering (2 298).

  • 10,8 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12,9).* Sammanlagt 1 543 personer (1 843) varav 310 inom etablering (462).

  • 4 969 personer var öppet arbetslösa (5 716).
  • 5 525 personer deltog i program med aktivitetsstöd (5 792) varav 1 162 inom etablering (794).

  • 647 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (609).

  • 861 personer fick arbete (799) varav 45 inom etablering (63).
  • 33 personer varslades om uppsägning (468).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för augusti månad publiceras 2018-09-12 kl. 8:00

Kontakt
För information: Jacob Grönlund, utredare, 010- 488 17 98
Presskontakt: Pressjouren 010-486 10 00

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se