Månadsstatistik för Västmanlands län, december 2017

Här presenteras månadsstatistik för länet avseende december 2017. En kort sammanfattning av den senaste statistiken om vad som händer på arbetsmarknaden i länet.

Kort om arbetsmarknaden för Västmanlands län, december 2017

(Inom parentes anges motsvarande siffror för december föregående år.)

  •  9,2 procent var inskrivna som arbetslösa (9,5).* Sammanlagt 11 782 personer (11 972) varav 2 164 inom etablering (2 374). 

  •  13,0 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (15,2).* Sammanlagt 1 848 personer (2 206) varav 455 inom etablering (507).

  • 5 648 personer var öppet arbetslösa (6 051) varav 1 420 inom etablering (1 777).

  •  6 134 personer deltog i program med aktivitetsstöd (5 921) varav 744 inom etablering (597). 

  • 663 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (740) varav 44 inom etablering (101). 

  • 877 personer fick arbete (949) varav 61 inom etablering (39).

  • 34 personer varslades om uppsägning (69). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

  • Vill du veta mer, kontakta arbetsmarknadsanalytiker Marcus Löwing, 010-488 78 26.
  • Presskontakt: Jonas Landahl 010-488 78 26

Månadsstatistiken för januari publiceras den 12:e februari kl. 8:00

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se