Minskad ungdomsarbetslöshet för 50:e månaden i rad!

För femtionde månaden i rad fortsätter ungdomsarbetslösheten att minska i Västmanlands län, jämfört med motsvarande månad föregående år. Samtidigt ökar den grupp arbetslösa som varit utan arbete mer än 12 månader.

Antalet inskrivna arbetslösa ökade något i länet och uppgick i slutet av september till 11 716 personer (9,2 procent), vilket är 131 fler än i fjol. Arbetslösheten varierar mellan kommunerna i Västmanlands län. Högst var den i Fagersta kommun på 12,3 procent och lägst i Skinnskatteberg 7,4 procent.

Samtidigt fortsätter ungdomsarbetslösheten fortsätter att minska och uppgick i slutet av september till 13,8 procent, vilket kan jämföras med 15,1 procent i september 2016.

- Det är mycket glädjande att arbetslösheten minskar bland ungdomar i länet. Samtidigt behöver vi med olika insatser fortsätta möta den ökade långtidsarbetslösheten, säger Marcus Löwing, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Fler i långa tider utan arbete

Den grupp av inskrivna arbetslösa som varit utan arbete mer än 12 månader har ökat med 7 procent, jämfört med samma månad föregående år, och uppgick i slutet av augusti till 5 423 personer. Det motsvarar 46 procent av de totala antalet inskrivna arbetslösa. Det är framför allt grupperna utrikesfödda och förgymnasialt utbildade där det sker ökning.

Kort om arbetsmarknaden för Västmanlands län, september 2017

(Inom parentes anges motsvarande siffror för september 2016)

  •  9,2 procent var inskrivna som arbetslösa (9,2).* Sammanlagt 11 716 personer (11 585) varav 2 269 inom etablering (2 183).
  •  13,8 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (15,1).* Sammanlagt 1 990 personer (2 182) varav 465 inom etablering (418).
  •  5 741 personer var öppet arbetslösa (5 729) varav 1 546 inom etablering (1 557)
  •  5 975 personer deltog i program med aktivitetsstöd (5 865) varav 723 inom etablering (626).
  •  806 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (787) varav 66 inom etablering (90).
  •  1 067 personer fick arbete (1 217) varav 66 inom etablering (90).
  •  54 personer varslades om uppsägning (82).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för oktober publiceras den 13 november kl. 8.00

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

……………………………………………………………………………………………………………………….

  • För kommentarer: Marcus Löwing, analytiker, 010-487 62 64
  • Presskontakt: Jonas Landahl, 010-488 78 26

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se