Ungdomsarbetslösheten fortsätter sjunka

Report this content

Antalet inskrivna arbetslösa fortsätter att minska i Västmanlands län. I slutet av mars var 11 128 personer arbetslösa, vilket är 249 färre än i fjol.

Som andel är arbetslösheten 8,5 procent vilket är 0,3 procentenheter lägre än året innan.

 

Arbetslösheten bland ungdomar (18-24 år) har under senaste året minskat påtagligt, med drygt nio procent eller uttryckt i absoluta tal med 156 personer till 1 532. Det motsvarar en arbetslöshet på 10,6 procent av arbetskraften.

– Det starka arbetsmarknadsläget ser ut att hålla i sig, säger Helena Lindh, arbetsmarknadsanalytiker, Arbetsförmedlingen.

En annan grupp som också har dragit fördel av en stark arbetsmarknad är inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i mer än tolv månader. De har minskat med närmare nio procent jämfört med samma månad föregående år. I slutet av mars uppgick det totala antalet till 4 995 personer (5 469).

Kort om arbetsmarknaden i Västmanlands län, mars 2019

 (Inom parentes anges motsvarande siffror för månad år)

8,5 procent var inskrivna som arbetslösa (8,8).* Sammanlagt 11 128 personer (11 377).

10,6 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,7).* Sammanlagt 1 532 personer (1 688).

4 806 personer var öppet arbetslösa (4 870).

6 322 personer deltog i program med aktivitetsstöd (6 507).

631 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (598).

991 personer fick arbete (1 013).

67 personer varslades om uppsägning (46).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för april månad publiceras 2019-05-14 kl. 06:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För information:  Helena Lindh,  arbetsmarknadsanalytiker,  010-486 26 60

Presskontakt: Patrik Svensson, presschef,  010-487 01 42