Arbetsförmedlare intervjuar 2 267 arbetsgivare i länet om framtiden

Report this content

Arbetsmarknaden är urstark och många arbetsgivare har svårt att hitta personal. Hur ser de på framtiden?

Nu drar Arbetsförmedlingens prognosarbete i gång. De närmaste veckorna intervjuas över 16 500 arbetsgivare i hela landet.

Arbetsförmedlingen intervjuar både privata och offentliga arbetsgivare för att bland annat ta reda på hur de ser på efterfrågan av varor och tjänster och tillgången på arbetskraft. Resultat och slutsatser presenteras i Arbetsförmedlingens kommande prognos, som släpps både på riksnivå och regionalt, den 13 juni.

I Västra Götalands län intervjuar arbetsförmedlare omkring 1 925 privata arbetsgivare och cirka 340 offentliga verksamheter.

– Intervjuerna vi gör ligger till grund för våra prognoser. Nu är vi extra nyfikna på hur arbetsgivarna tacklar arbetskraftsbristen. De här samtalen är också viktiga för att knyta ihop arbetsgivarnas rekryteringsbehov med de arbetssökandes kompetens, till exempel när vi planerar arbetsmarknadsutbildningar eller samarbetar med kommunerna, säger Sandra Offesson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen i Västra Götalands län.

Brist på arbetskraft i allt fler yrken

Vid de senaste prognosintervjuomgångarna i Västra Götalands län har Arbetsförmedlingen noterat rekordhöga nivåer på arbetsgivarnas upplevda brist på arbetskraft vid rekryteringar. Parallellt har intervjuerna visat att bristen spridit sig till fler områden och omfattat allt fler yrken.

Arbetsförmedlingen har gjort prognoser sedan 1960-talet. Två gånger om året presenteras både en övergripande prognos för hela landet och prognos för varje län. Prognoserna brukar vara mycket träffsäkra.

Bifogat finns Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för 2018 som släpptes i december.

För information: Sandra Offesson, analytiker, 010-486 39 78
Presskontakt: Olof Lönnehed, informatör, 010-488 46 03

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se