Arbetslösheten fortsätter att minska i Västra Götaland

Report this content

I april var arbetslösheten (16-64 år) i Västra Götalands län 6,0 procent, vilket är en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med samma månad i fjol. Lägst arbetslöshet bland kommunerna i länet hade Öckerö med 2,5 procent och högst Åmål med 12,9 procent. Snittet för riket var 6,7 procent. Arbetslösheten bland utrikes födda i länet var i april dessutom den lägsta på tio år.

Den långsiktiga trenden med allt färre inskrivna arbetslösa ungdomar, 18-24 år, fortsätter och antalet har mer än halverats de senaste fem åren. Det beror på att unga har gynnats av den starka arbetsmarknaden och effekten förstärks av minskande ungdomskullar. Bland ungdomar var arbetslösheten i länet 6,5 procent, vilket var en minskning med 0,6 procentenheter. Lägst arbetslöshet hade Orust med 2,5 procent och högst Gullspång med 19,2 procent. Snittet för riket var 7,8 procent.
 

Arbetslösheten bland utrikes födda i länet var i april den lägsta på tio år och antalet har minskat varje månad under tolv månaders tid.

– Arbetslösheten fortsätter att sjunka och bland utrikes födda är det den lägsta på tio år i Västra Götalands län. Antalet utrikes födda som är inskrivna som arbetslösa har dessutom minskat varje månad under det senaste året, säger Fredrik Mörtberg, analytiker på Arbetsförmedlingen. Det är mycket positivt att det är färre utrikes födda som är arbetslösa i länet. Arbetsgivarna har ett stort behov av arbetskraft och det är viktigt att vi tar tillvara kompetensen och arbetsförmågan inom alla grupper.

Antalet inskrivna arbetslösa med längre tid utan arbete är relativt konstant. I slutet av april 2019 hade 21 231 av de inskrivna arbetslösa varit utan arbete i mer än 12 månader, vilket är 1 049 personer färre än i fjol. Av dessa är förgymnasialt utbildade och personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga överrepresenterade. Närmare 40 procent saknar gymnasieutbildning och 25 procent har en funktionsnedsättning.

Kort om april 2019, Västra Götalands län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för april 2018)

 • 6,0 procent var inskrivna som arbetslösa (6,2).* Sammanlagt 50 749 personer (52 122).
 • 6,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (7,0).* Sammanlagt 6 089 personer (6 619).
 • 26 565 personer var öppet arbetslösa (27 569).
 • 24 184 personer deltog i program med aktivitetsstöd (24 553).

 • 3 441 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (3 338).

 • 5 442 personer fick arbete (6 059).
 • 843 personer varslades om uppsägning (480).

  *Andel av den registerbaserade arbetskraften.

  Månadsstatistiken för maj publiceras 13 juni kl. 6:00

  Fakta om statistiken

  Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

  Vid årsskiftet 2017-2018 övergick etableringsuppdraget till att bli etableringsprogrammet. Detta innebär att vissa administrativa rutiner förändrats, bland annat att de som avvaktar beslut om etableringsplan inte längre statistikförs som att ingå i etablering (etableringsprogrammet). Denna förändring bedöms minska antalet inskrivna inom etablering med drygt 2 000 personer på riksnivå.

  Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

  Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

  Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer: Fredrik Mörtberg, analytiker, 010-488 40 39
Presskontakt: Hans G. Larsson, pressekreterare, 010-486 05 46
Följ oss på Twitter: @Arbetsformed

 

 

Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.
Pressjour: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se

www.arbetsformedlingen.se