Kompetensråd ska förbättra matchningen

Ett kompetensråd har bildats tillsammans med kommunförbunden i Göteborgsregionen med branschföreträdare, arbetsgivare, utbildningsanordnare, fackliga företrädare och Arbetsförmedlingen.

– Vi såg att det fanns ett behov av en arena för att övergripande diskutera hur vi löser kompetensförsörjningen i regionen, säger Eva Lindh Pernheim, marknadschef för marknadsområde Göteborg och Halland, på Arbetsförmedlingen.

För att Göteborgsregionen ska kunna fortsätta växa är det nödvändigt att kompetensförsörjningen fungerar. Det gäller oavsett konjunktur, men behovet av samordning inom området är väldigt tydligt just nu för alla de arbetsgivare som inte hittar den kompetens de behöver anställa.

Kompetensrådet i Göteborgsregionen ska skapa en effektivare matchning av arbetssökande, befintliga arbetstagare och arbetsgivare. Det ska också verka för att alla skol- och utbildningsformer har ett innehåll som matchar behovet på arbetsmarknaden.

Den breda representationen i kompetensrådet skapar möjligheter för samförstånd kring utmaningar för området kompetensförsörjning på kort och lång sikt, oavsett konjunkturläge. Tanken är att i rådet utbyta idéer, erfarenheter och kunskaper som gagnar det regionala samarbetet såväl som den egna organisationens verksamhet. Vid behov ska berörda parter även skapa nya branschvisa råd och utveckla befintliga råd.

– Kompetensrådet ska jobba fram insatser, handlingsplaner, ansvarsfördelning och lösa finansiering med mera, säger Eva Lindh Pernheim. Det handlar om att gå från ord till handling.

Arbetsförmedlingen bidrar i kompetensrådet med bland annat; löpande prognoser om rekryteringsbehov hos arbetsgivare, erfarenhet av branschråd och branscharbeten samt information om upphandlade arbetsmarknadsutbildningar och Arbetsförmedlingens erbjudande och tjänster för att stödja arbetsgivarna att tillsätta sina lediga platser.

Arbetet i kompetensrådet tar fart direkt nu under hösten.

Dessa parter ingår i kompetensrådet

 • Arbetsförmedlingen

 • Arbetsmarknad och vuxenutbildningen, Göteborg Stad

 • Business Region Göteborg

 • Chalmers tekniska högskola

 • Företagarna

 • Göteborgsregionens kommunalförbund

 • Göteborgs universitet

 • LO-distriktet i Västsverige

 • Svenskt Näringsliv

 • TRR, Trygghetsrådet

 • TSL, Trygghetsfonden

 • Unionen, Region Göteborg

 • Västra Götalandsregionen

 • Västsvenska Handelskammaren

För kommentarer: Eva Lindh-Pernheim, marknadschef Arbetsförmedlingen Göteborg och Halland, 010-486 29 01
eller Fati Maroufi, biträdande marknadschef Arbetsförmedlingen Göteborg och Halland, 010-486 71 04
Presskontakt: Olof Lönnehed, kommunikatör, 010-488 46 03

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera