Lägsta ungdomsarbetslösheten på 11 år i Västra Götaland

Report this content

I mars minskade arbetslösheten bland ungdomar i Västra Götaland, 18-24 år, med 0,5 procentenheter jämfört med samma månad i fjol. Den landade på 6,8 procent, vilket var den lägsta arbetslösheten i länet på 11 år. Som en jämförelse var arbetslösheten bland ungdomar hela 17,5 procent i mars 2010. Arbetslösheten 16-64 år var samtidigt 6,1 procent, vilket var en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med mars 2018.

Lägst arbetslöshet bland ungdomar hade Orust kommun med 3,3 procent och högst hade Gullspång med 19,2 procent. Göteborg hade en ungdomsarbetslöshet på 6,4 procent och snittet för riket var 8,2.

– Arbetslösheten fortsätter att sjunka och ungdomsarbetslösheten är den lägsta på elva år i Västra Götalands län. Ungdomar är en grupp som tydligt gynnas av en stark arbetsmarknad och det är viktigt att många unga kommer ut i jobb och skaffar sig arbetslivserfarenhet, säger Fredrik Mörtberg, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen. Vi har under en längre period sett en stark arbetsmarknad och det är flertalet grupper som har gynnats av läget. Även bland inrikes födda ser vi den lägsta arbetslösheten på minst elva år.

Högst arbetslöshet i länet, 16-64 år, hade Åmål med 12,8 procent och lägst Öckerö med 2,5 procent. Göteborg hade en arbetslöshet på 6,9 procent, vilket var densamma som snittet för riket.

Antalet inskrivna arbetslösa med längre tid utan arbete är relativt konstant. I slutet av mars hade 21 363 av de inskrivna arbetslösa varit utan arbete i mer än 12 månader, vilket är 1 150 personer färre än i fjol. Av dessa är förgymnasialt utbildade och personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga överrepresenterade. Närmare 40 procent av saknar gymnasieutbildning och 25 procent har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Kort om mars 2019, Västra Götalands län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för mars 2018)

 • 6,1 procent var inskrivna som arbetslösa (6,4).* Sammanlagt 51 821 personer (53 227).
 • 6,8 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (7,3).* Sammanlagt 6 454 personer (6 929).
 • 28 667 personer var öppet arbetslösa (29 010).
 • 24 560 personer deltog i program med aktivitetsstöd (25 773).

 • 3 596 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (3 479).

 • 4 903 personer fick arbete (5 505).
 • 697 personer varslades om uppsägning (159).

  *Andel av den registerbaserade arbetskraften.

  Månadsstatistiken för april publiceras 14 maj kl. 06:00

  Fakta om statistiken

  Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

  Vid årsskiftet 2017-2018 övergick etableringsuppdraget till att bli etableringsprogrammet. Detta innebär att vissa administrativa rutiner förändrats, bland annat att de som avvaktar beslut om etableringsplan inte längre statistikförs som att ingå i etablering (etableringsprogrammet). Denna förändring bedöms minska antalet inskrivna inom etablering med drygt 2 000 personer på riksnivå.

  Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

  Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

  Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer: Fredrik Mörtberg, analytiker, 010-488 40 39
Presskontakt: Hans G. Larsson, pressekreterare, 010-486 05 46
Följ oss på Twitter: @Arbetsformed

 

 

Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.
Pressjour: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se

www.arbetsformedlingen.se