Länets arbetsmarknad går bättre än rikets

Det byggs fordon, infrastruktur och hus som aldrig förr i Västra Götalands län. Det bidrar till att pressa tillbaka arbetslösheten trots ett stort inflöde av nyanlända till Arbetsförmedlingen.

Det går på tvärs mot trenden i såväl Stockholm som riket i stort där antalet inskrivna arbetslösa börjat öka igen.

Antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen i Västra Götalands län uppgick i slutet av april 2017 till 53 358 personer, 1,5 procent lägre än i fjol. Detta är den lägsta aprilsiffran på nio år. Det kan jämföras med ökningarna i såväl riket som helhet (1,1 procent), som i de övriga storstadslänen Stockholms län (2,0 procent) och Skåne län (2,2 procent).

Rekordstarkt bostads- och anläggningsbyggande, en stark fordonsindustri och hög konsumtion bland företag och hushåll är några av förklaringarna till den fortsatta positiva utvecklingen.

Det blir dock allt svårare för arbetsgivarna att rekrytera den personal de önskar. Det beror på att det är allt färre arbetslösa som står nära arbetsmarknaden. En allt större andel av de inskrivna har inte gått klart gymnasiet och det fylls alltjämt på med många nyanlända på Arbetsförmedlingen. Totalt 9 710 personer tillhör etableringsuppdraget i Västra Götalands län, en ökning med 38 procent sedan april 2016. Över hälften av de inskrivna i etableringen är under 35 år.

– De utgör en mycket värdefull del av framtidens arbetskraft, men behöver tid på sig för att lära sig svenska och komma in i samhället. Vi på Arbetsförmedlingen har många verktyg för att rusta dem för den svenska arbetsmarknaden, säger Eva Lindh Pernheim, marknadschef för Arbetsförmedlingen i Göteborg och Halland.

Rekordlåg ungdomsarbetslöshet

Tudelningen märks även bland de unga i Västra Götaland. 32,6 procent bland de utrikes födda är arbetslösa. Bland de unga som är födda i Sverige är samma siffra blott 5,1 procent. Totalt ger det dock en rekordlåg ungdomsarbetslöshet. 8,4 procent av de unga i länet gick utan arbete i slutet av april, jämfört med 9,8 procent för ett år sedan.

 

 

Kort om arbetsmarknaden för Västra Götalands län, april 2017

Inom parentes anges motsvarande siffror för april 2016.

 

  • 6,5 procent var inskrivna som arbetslösa (6,7).* Sammanlagt 53 348 personer (54 139) varav 9 710 inom etablering (7 032).

 

  • 8,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,8).* Sammanlagt 7 627 personer (8 896) varav 1 806 inom etablering (1 097).

 

  • 28 002 personer var öppet arbetslösa (27 748) varav 9 710 inom etablering (4 660).

 

  • 25 346 personer deltog i program med aktivitetsstöd (26 396) varav 3 406 inom etablering (2 372).

 

  • 2 747 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (3 434) varav 195 inom etablering (296).

 

  • 6 276 personer fick arbete (7 423) varav 205 inom etablering (125).

 

  • 299 personer varslades om uppsägning (588).

 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för maj publiceras 15 juni kl. 8:00

 

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer: Eva Lindh-Pernheim, Marknadschef Arbetsförmedlingen Göteborg, 010-486 29 01
För information: Sara Andersson, analytiker, 010-487 68 54
Presskontakt: Olof Lönnehed, informatör, 010-488 46 03

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se