Månadsstatistiken för Västra Götalands län för februari 2018

Report this content

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för februari i korthet för Västra Götalands län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om februari 2018, Västra Götalands län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för februari 2017)

  • 6,4 procent var inskrivna som arbetslösa (6,8).* Sammanlagt 53 974 personer
    (55 969) varav 8 695 inom etablering (9 666)
  • 7,6 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,3).* Sammanlagt 7 193 personer (8 585) varav 1 452 inom etablering (1 801).
  • 29 475 personer var öppet arbetslösa (29 945).
  • 24 499 personer deltog i program med aktivitetsstöd (26 024) varav 4 019 inom etablering (3 357).
  • 3 393 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (3444).
  • 5 188 personer fick arbete (5 409) varav 194 inom etablering (153).
  • 237 personer varslades om uppsägning (381).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet:

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Manadsstatistik.html

Månadsstatistiken för mars publiceras 11 april kl. 8:00

Bifogat finns ett fördjupande faktaunderlag. Det finns även en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren.

För information: Sarah Nilsson, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 48 06
Presskontakt: Olof Lönnehed, kommunikatör, 010-488 46 03
 

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Taggar: