Månadsstatistiken för Västra Götalands län för maj 2018

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för maj månad i korthet för Västra Götalands län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om maj 2018, Västra Götalands län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för maj 2017)

 • 6,1 procent var inskrivna som arbetslösa (6,4).* Sammanlagt 50 590 personer
  (51 769) varav 8 342 inom etablering (9 566).

 • 6,6 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (7,8).* Sammanlagt 6 189 personer (7 110) varav
  1 348 inom etablering (1 765).

 • 26 693 personer var öppet arbetslösa (26 918).
 • 23 897 personer deltog i program med aktivitetsstöd (24 851) varav 4 412 inom etablering (3 446).

 • 3 338 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (2 747).

 • 6 187 personer fick arbete (6 276) varav 234 inom etablering (205).
 • 393 personer varslades om uppsägning (285).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet:

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Manadsstatistik.html

Månadsstatistiken för juni publiceras 14 juli  

Bifogat finns en karta över länet med arbetslösheten på kommunnivå. Det finns även en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren.

För information: Sarah Nilsson, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 48 06
Presskontakt: Olof Lönnehed, kommunikatör, 010-488 46 03
 

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se