Minskande arbetslöshet men ökande rekryteringsproblem

Arbetslösheten fortsätter att minska i snabb takt i Västra Götalands län. I slutet av september var siffran 6,4 procent, jämfört med 6,7 för ett år sedan. Även för ungdomarna är det fortsatt relativt lätt att hitta ett arbete, förutsatt att man har rätt kompetens och utbildning.

Baksidan av den minskade arbetslösheten är att arbetsgivarnas rekryteringsproblem förvärras.

De som står nära arbetsmarknaden, med utbildning och efterfrågad kompetens har för det mesta lätt att få arbete i rådande högkonjunktur.

I takt med att antalet inskrivna minskar på Arbetsförmedlingen, sedan förra året en minskning med 2,5 procent, så blir det svårare att för arbetsgivarna att hitta den de behöver anställa.

– Personer som är redo för ett arbete blir allt färre bland de inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Vi satsar därför ännu mer på skräddarsydda utbildningar där vi lyssnar på arbetsgivarnas behov, säger Michael Leufkens, marknadschef för Arbetsförmedlingen i Nordvästra Götaland.

Stora utbildningsbehov bland nyanlända

Antalet inskrivna i etableringsuppdraget växer och utgör därmed en allt större andel bland de arbetslösa. Antalet i Västra Götalands län växte med 20 procent sedan september 2016 och uppgår nu till knappt 12 000 personer. Många kämpar på med SFI för att lära sig svenska och så många som drygt 45 procent av de sökande i etableringsuppdraget har en utbildning under gymnasienivå.

– För många av dessa kan det krävas reguljära utbildningar innan de kan ta ett arbete. Å andra sidan är cirka en tredjedel av alla i etableringsuppdraget högutbildade och de är en resurs som kan minska matchningsproblematiken. För den gruppen finns det bland annat möjlighet att kombinera praktik inom sitt yrkesområde med SFI-studier, säger Michael Leufkens.

Kort om arbetsmarknaden för Västra Götalands län, september

Inom parentes anges motsvarande siffror för september 2016.

 • 6,4 procent var inskrivna som arbetslösa (6,7).* Sammanlagt 52 610 personer
  (53 954) varav 9 231 inom etableringen (8 182).
 • 8,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,1).* Sammanlagt 7 663 personer (9 181) varav 1 632 inom etableringen (1 455).
 • 29 362 personer var öppet arbetslösa (29 349) varav 6 120 inom etableringen
  (5 701).
 • 23 248 personer deltog i program med aktivitetsstöd (24 605) varav 3 111 inom etableringen (2 481).
 • 3 896 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (4 594) varav 188 inom etableringen (628).
 • 6 231 personer fick arbete (6 618) varav 339 inom etableringen (137).
 • 194 personer varslades om uppsägning (730).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för oktober publiceras 13 november kl. 8:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer: Michael Leufkens, Marknadschef Arbetsförmedlingen, 010-486 62 31
För information: Sandra Offesson, analytiker, 010-486 39 78
Presskontakt: Olof Lönnehed, informatör, 010-488 46 03


 

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se