Regionalt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Företagarna skapar jobb för nyanlända

Report this content

I ett regionalt EU-projekt samarbetar Arbetsförmedlingen och Företagarna i Skåne, Göteborg och Halland med att hjälpa arbetsgivare att hitta rätt kompetens.

– Alla nyanlända har en historia och vi utgår från deras bakgrund för att matcha dem med rätt arbetsgivare, säger Mireille Lima, en av projektledarna.

Projektet SYSKOM (Systematiserad kompetensförsörjning inom området nyanlända och arbetsgivare) har som målsättning att leverera kompetens till arbetsgivare utifrån deras behov. Särskilt fokus ligger på rekrytering inom bristyrken, där det är svårt att hitta arbetskraft.

Verksamheten finansieras till största delen av EU:s Asyl-, Migrations- och Integrationsfond och pågår till och med 2018.

Så här säger Andres Guzman, den andre projektledaren, om hur det gått så här långt:

– Det har varit ett positivt gensvar från arbetsgivarna och många av de sökande vi arbetar med har fått sin yrkeskompetens bedömd eller validerad. I många fall har det också lett till arbete i linje med deras yrkesbakgrund.

"Jag har fått jättebra hjälp"

Två av deltagarna kommenterar sin medverkan:

Yasser Al Hallak, Malmö, som arbetade omväxlande som bilmekaniker och sjöman i Syrien, har fått hjälp med bland annat yrkeskompetensbedömning och arbetsträning. Nu har han fått ett nystartsjobb som bilmekaniker på en bilverkstad.

– Jag har fått jättebra hjälp av både min arbetsgivare och Arbetsförmedlingen. Nu är min förhopp­ning att fortsätta med SFI-studierna för att lära mig svenska.

Ghassan Fattal, Göteborg, har tidigare arbetat i både Syrien och Saudiarabien som ”marketing manager”. Genom SYSKOM-projektet har han fått möjlighet att göra en praktik med yrkeskompetensbedöm­ning på en livsmedelsbutik.

– Jag har fått både uppmuntran och bra stöd från Arbetsförmedlingens handläggare. Jag har även fått positiv respons från min handledare i butiken.

 

För mer information: Andres Guzman, projektledare Arbetsförmedlingen Göteborg Halland, 010-486 36 94, eller Mireille Lima, projektledare Arbetsförmedlingen Skåne, 010-488 72 40.

Presskontakt: Jonas Hansson, regionkommunikatör Arbetsförmedlingen Region Syd, 010-488 42 92.
 

 

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media