Sommarskola för nyanlända med intresse för universitetsstudier

I dag påbörjas för första gången en sommarskola för nyanlända på Göteborgs universitet, ett samarbete med Arbetsförmedlingen där ett 30-tal nyanlända medverkar.

Karriärmingel, studievägledning, föreläsning om life science, test av virtual reality och besök på alla fakultetsområden. Det är några exempel på innehållet i sommarskolan, som pågår 12-16 juni.

Arbetsförmedlingens statistik pekar på att en stor grupp nyanlända har gymnasial eller eftergymnasial utbildning. Flera av dem vill börja studera på universitet eller återuppta studier som de tvingats avbryta i sina hemländer. Andra har redan ett yrke, men behöver kompletterande utbildning för att kunna arbeta i Sverige, till exempel som läkare, sjuksköterska, farmaceut eller lärare.

Ingång till högre utbildning

– Universitetet vill självklart bidra till att underlätta för nyanlända att hitta ingångar till högre utbildning. Samtidigt får vi själva möjlighet att träffa en grupp potentiella studenter som både liknar och skiljer sig från de studentgrupper som universiteten vanligtvis riktar sig till. Till stor del liknar denna grupp internationella studenter, men de bor i Sverige, säger Elizabeth George, universitetets projektledare i flyktingfrågan.

– Arbetsförmedlingen Etablering har valt ut deltagare som motsvarar målgruppen och sommarskolan är en del av deras etableringsplan. Vi ser mycket positivt på detta samarbete med Göteborgs universitet, säger Nasir Farah, arbetsförmedlare och projektmedarbetare på Ung framtid, Arbetsförmedlingen Göteborg Halland.

Efter sommarskolan ska deltagarna ha fått:

• En översiktlig bild och förståelse för vad akademiska studier kan innebära generellt och specifikt vid Göteborgs universitet

• Större kunskap kring ansökan, antagning och behörighet

• Kontaktytor med både studenter och medarbetare inom akademin

Fakta om sommarskolan

Målgrupp är nyanlända som:

• Är mellan 18-30 år

• Är inskrivna på Arbetsförmedlingen Etablering och har börjat/ska påbörja en etableringsplan

• Är intresserade av att påbörja universitetsstudier, vill återuppta studier de tvingats avbryta eller behöver komplettera sin utbildning för att komma snabbare i jobb

• Har relevanta språkkunskaper

 

För mer information

Nasir Farah, arbetsförmedlare och projektmedarbetare Ung framtid, Arbetsförmedlingen Göteborg Halland, 010-488 00 76.

Elizabeth George, projektledare flyktingfrågan, Göteborgs universitet, 031-786 23 05.

Presskontakt:

Jonas Hansson, regionkommunikatör, Arbetsförmedlingen, 010-488 42 92.

Jessica Glanzelius, strategiskt kommunikationsstöd, Göteborgs universitet, 031-786 10 64.

 

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Taggar: