Arbetsgivarverket om 3partssamtalen

Report this content

Arbetsgivarverket om 3partssamtalen 3partssamtalens programförslag är alltför ensidigt inriktat på arbetslivet som orsak till ohälsoproblemen. Förslagen skulle istället ha fokuserat på arbetslivet som en positiv resurs i strävan att minska ohälsan. Det menar Arbetsgivarverket, som har deltagit i 3partssamtalen, men inte ansluter sig till programmet i sin helhet. Arbetsgivarverket framhåller bl.a. följande i sitt ställningstagande: * I programmet föreslås att arbetsgivarna ska bära en större andel av kostnaderna för heltidssjukskrivning. Arbetsgivarverket säger nej till detta, eftersom arbetsgivarna inte har någon möjlighet att påverka merparten av de faktorer som styr sjukskrivningar. * Programmet saknar den nödvändiga balansen mellan arbetstagarens och arbetsgivarens ansvar för minskad ohälsa. Individens ansvar måste betonas mer. * Arbetsgivarverket instämmer i att bristen på rörlighet i arbetslivet utgör ett problem och kan förorsaka s.k. inlåsningseffekter. Det skulle därför bl.a. behövas en översyn av de arbetsrättsliga regler som utgör hinder för rörlighet idag. * Arbetsgivarverket framhåller också vikten av att det inte görs någon skillnad i kraven på åtaganden mellan olika arbetsmarknadssektorer. Arbetsgivarverkets ställningstagande till trepartssamtalens slutdokument finns i sin helhet på Arbetsgivarverket hemsida: www.arbetsgivarverket.se, länk "Pressinfo". För ytterligare upplysningar, kontakta: Elisabet Sundén Ingeström, tfn 08-700 14 05, 070-545 17 90 Britt Trossmark, tfn 08-700 14 31, 0706-31 25 77 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/23/20030123BIT00870/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/23/20030123BIT00870/wkr0002.pdf

Dokument & länkar