Arbetsmarknadsdepartementets satsningar i vårbudgeten 2018

Report this content

Alla som kan jobba ska jobba. Fler ska lära sig svenska snabbare och fler som behöver utbildning för att komma i jobb ska ta steget till studier. I vårändringsbudgeten för 2018 satsar regeringen därför på att stärka vägarna till arbete för fler. Regeringen tillför även ökade resurser till förebyggande insatser mot sexuella trakasserier i arbetslivet, regionala skyddsombud, samt sommarjobb för fler ungdomar.

Fler extratjänster
Allt fler får möjlighet till arbete genom extratjänster inom välfärden. I vårändringsbudgeten för 2018 föreslår regeringen utökade resurser till fler extratjänster. För detta tilldelas Arbetsförmedlingen ytterligare 400 miljoner kronor. Som finansiering av förslagen om ökade medel för extratjänster och den tidigare aviserade satsningen på sommarjobb för unga (100 miljoner kronor) minskas anslaget för nystartsjobb med 495 miljoner kronor.

Insatser för föräldralediga
Flera kommuner erbjuder i dag anpassade lösningar så att föräldralediga kan delta i insatser i svenska, exempelvis språkträning i anslutning till öppen förskola. I syfte att främja den här typen av insatser förstärker regeringen sin satsning från höstbudgeten och föreslår nu att ytterligare 15 miljoner kronor tillskjuts för 2018.

Samverkan för fler till studier - uppdrag till Arbetsförmedlingen och Skolverket
Regeringen kommer att ge ett uppdrag till Arbetsförmedlingen och Skolverket med syfte att främja samverkan bl.a. mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna för att få fler arbetslösa att övergå till studier inom bland annat kommunal vuxenutbildning. För detta avsätts 15 miljoner kronor, som fördelas lika till de båda myndigheterna (7,5 miljoner kronor var).

Informationsinsats körkortslån
Arbetet med att införa en möjlighet till lån avseende utbildning för B-körkort för vissa personer pågår. Regeringen tillför CSN 3 miljoner kronor för att genomföra välriktade informationsinsatser.

Resurser till Arbetsmiljöverket för att förebygga sexuella trakasserier
De många initiativen inom #metoo har riktat uppmärksamheten mot förekomsten av sexuella trakasserier, våld och kränkande behandling inom flera sektorer och branscher i samhället. Regeringen anser att ytterligare insatser är nödvändiga för att stärka det förebyggande och kompetenshöjande arbetet. Regeringen tillför därför 10 miljoner kronor till Arbetsmiljöverket under 2018 för informations- och utbildningsinsatser med stöd till arbetsgivare.

Regeringen tillför också 15 miljoner kronor till de statliga medlen till regionala skyddsombud under 2018. Satsningarna innebär att både arbetsgivare och arbetstagare får ett bättre stöd i arbetsmiljöarbetet i syfte att förebygga sexuella trakasserier.

Sommarjobb till unga
Det är viktigt att det finns förutsättningar för unga att tidigt få arbetslivserfarenhet och kontakter inför det kommande arbetslivet. Regeringen föreslår i vårpropositionen för 2018 att 100 miljoner kronor avsätts för att öka kommunernas möjligheter att ordna sommarjobb till ungdomar. Satsningen riktar sig till de ungdomar som avslutat årskurs nio samt till de som avslutat årskurs ett och två på gymnasiet. Satsningen väntas ge jobb till ungdomar som annars kan ha svårt att få ett sommarjobb på egen hand.

Arbetsförmedlingen fördelar pengarna till kommunerna med kravet att detta inte inverkar på tillkomsten av redan planerade sommarjobb. Avsikten är att hanteringen ska ske på samma vis som de medel som fördelades till kommunerna för sommarjobb 2017.

Natalie Sial
Pressekreterare hos
Ylva Johansson
072-520 54 49
natali.sial@regeringskansliet.se

​Vill du ha aktuell information från Arbetsmarknadsdepartementet?

Prenumerera på nyheter från regeringen.se

Prenumerera på nyhetsbrev från Arbetsmarknadsdepartementet

Taggar:

Prenumerera