Åsa Lindhagen och Ylva Johansson deltar i informellt ministerrådsmöte

Report this content

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och jämställdhetsminister Åsa Lindhagen kommer att delta i ett informellt ministerrådsmöte i Rumänien. Temat för mötet är jämställdhet på arbetsmarknaden.

Mötet hålls för arbetsmarknads- och socialministrar inom ramen för EPSCO (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor), och hålls under Rumäniens ordförandeskap i EU. Det informella ministerrådsmötet äger rum mellan onsdag den 10 april och torsdag den 11 april i Bukarest.

Temat för ministerrådsmötet är jämställdhet på arbetsmarknaden och man kommer föra diskussioner om kvinnor på arbetsmarknaden med nedsatt arbetsförmåga, jämställdhetsintegrering efter 2020, lönegapet mellan könen och kvinnor och atypiskt arbete, till exempel visstidsanställningar eller egenanställda. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson kommer att tala i bordsrundan om atypiska anställningar och en workshop om kvinnor på arbetsmarknaden med nedsatt arbetsförmåga.

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen kommer att tala under en workshop om lönegapet mellan könen och delta i mötets avslutande bordsrunda om jämställdhetsintegrering i EU efter 2020.
 

Kontakt:

Sofia Brändström
Pressekreterare hos
Ylva Johansson
072-219 50 29
sofia.brandstrom@regeringskansliet.se  

 

Nicole Goufas
Pressekreterare hos
Åsa Lindhagen
073-08 57 588

nicole.goufas@regeringskansliet.se

Prenumerera